top of page
Výroba energie

Výroba energie

Aktivity v oblasti řízení a dodávek energie.

Připravujeme naše klienty na budoucnost energetiky již dnes.
​Nízké ceny energie, nerostoucí poptávka, neobvyklé technologie a rychle se měnící regulační prostředí. Sektor energetiky čelí celosvětově nebývalým výzvám. Probíhající změny se týkají základní podstaty vztahu zákazníka s energetickou společností. Technologie umožňují spotřebitelům, aby se staly "spoluvýrobci" či "spolupotřebiteli", protože mikrovýrobny energie, virtuální elektrárny nebo agregované poptávky komunit se rozšiřují, což vede k přemýšlení o nových obchodních modelech v každé části a o každém aspektu nového hodnotového řetězce.
Řízení výroby a dodávek energie

V dnešním bezprecedentním energetickém prostředí se tradiční obchodní modely stávají zastaralými. V takovém prostředí může být úspěšná jen energetická společnost nebo nástroj schopen akceptovat existenci neobvyklých technologií, ať už jde o dynamiku růstu solárních farem, úložišť energie, využívání špičkových zdrojů energie nebo baterií napájejících celý dům - je nutno se orientovat nezvykle rychle v měnícím se konkurenčním prostředím, navíc ještě formovaném fúzemi a akvizicemi.

Původní obchodní modely jsou více pod tlakem než kdy jindy, aby čelili konkurenčním silám, jako je nerostoucí poptávka, potřeba větší pružnosti nebo nízké ceny energie a posun směrem k nízkouhlíkové ekonomice.

Vedoucí energetické společnosti uvažují o nových obchodních a provozních modelech a pracují na jejich realizaci. Jiní testují nové produktové linie nebo nové způsoby podnikání. Ti, kteří dosud neakceptovali změny na trhu, hrozí, že zaostanou.

Klíčem k úspěchu v každém činnosti je užívání správných nástrojů. U obchodního modelu to znamená mít správné prostředky a zajistit využití jejích jejich plného potenciálu.

Contigen má vynikající dovednosti pro úspěšnou navigaci klientů v takto dynamicky se měnícím podnikatelském prostředí, od zásadních strategických věcí jako jsou:

> Řízení prodeje majetku a aktiv

> Tvorba strategie výroby u fosilních, jaderných či vodních zdrojů 

> Strategie mixu užívaných paliv

k detailní analýze na úrovni jednotlivých aktiv:

> Optimalizace provozu energetického zdroje

> Řízení údržby zařízení

> Řízení odstávek a výpadků

> Logistika a řízení hospodaření s palivy

> Řízení dodavatelského řetězce

bottom of page