top of page
Vývoj trhů dobíjení elektromobilů

Vývoj trhů dobíjení elektromobilů

Výrobci aut předpovídají konec spalovacích motorů. Ale jak a kde budou elektromobily čerpat energii?

Samotní výrobci aut předpovídají konec benzinových motorů, protože prodeje elektromobilů dramaticky rostou. Ale jak a kde budou všechny tyto elektromobily čerpat energii? Tady nabízíme zamyšlení se základními možnostmi.
Elektromobily (EV) pořád získávají na popularitě. Volvo uvedlo, že všechny nové modely budou od roku 2019 elektrické nebo hybridní. Model Tesla 3 bude mít cenu 35 000 dolarů, aby se dostal na masový trh. Ve Spojeném království a ve Francii si političtí představitelé zvažují, že do r. 2040 navrhnou odstranit vozidla s dieselovým motorem ze silnic.
Pro spotřebitele se elektromobily stávají stále atraktivnější volbou. V roce 2017 představovaly vozidla s alternativním pohonem (především EV) 4,2 procenta všech nových registrací. Tento růst se má zrychlit, protože výrobci reagují na vládní pobídky a ceny elektromobilů začínají pomalu dosahovat cen aut se spalovacím motorem.

By Ondrej Soukal

This insight first appeared in  Contigen 

AUTOŘI

Roztříštěnost způsobů dobíjení znamená, že ti, kterých se to týká, musí zajistit, aby jejich obchodní a provozní modely byly dostatečně flexibilní a mohli se přizpůsobit způsobům dobíjení, které budou preferovat jejich zákazníci.

Teď začíná závod o to, kdo bude poskytovat infrastrukturu na dobíjení elektromobilů. V současné době je např. ve Velké Británii asi 14 000 dobíjecích míst. Ty byly vybudovány velkým počtem malých hráčů, jejichž provozní modely byly často navrženy tak, aby získaly zdroje buď z grantů, nebo od výrobců vozidel. Některé společnosti použily více modelů - specializovaná řešení pro vybraného zákazníka, řešení vzniklá z partnerství s vybranými výrobci vozidel (např. BMW a KIA) ale také řešení navržená pro konkrétní města.

V některých státech se již připravuje otevření prvních čerpacích stanic "bez benzínu", i když většina projektů je stále ještě v plenkách. Předpokládá se, že tento nový model by mohl nabízet motoristům jak biopaliva, tak dobíjení elektromobilů i doplňování paliva do aut s  vodíkovými články místo paliva pro tradičních benzínové a dieselové  motory. Mezitím by budovy takových stanic mohly být napájeny z obnovitelných zdrojů energie např. ze solárních panelů na střeše nebo fasádě. U velkých provozovatelů čerpacích stanic taky existují plány na instalaci vysokorychlostního dobíjení elektromobilů u vybraných tradičních čerpacích stanic.

Mezitím je výzkumné úsilí v oblasti dobíjení zaměřeno na zvyšování jeho účinnosti. Například je vyvíjena dynamická technologie bezdrátového dobíjení, která umožňuje vozidlům nabíjení "za jízdy" bezdrátovým připojením k mobilním emtitorům energie. Díky komunikaci mezi vozidlem a nejmodernější technologii přenosu energie by mohlo dojít k prodloužení dojezdu vozidel tak, aby Vám vydržela na dojezd k dalšímu emitoru energie. 

Rovněž distributoři energií stále častěji vstupují na trh dobíjení elektromobilů a nabízejí komplexní řešení, která zahrnují jak dodávky energie, tak doplňkové služby vč. optimalizace dobíjecích cyklů. 

Jaký bude preferovaný způsob dobíjení elektromobilů?

Zatím není jasné, jaký přesně způsob dobíjení si majitelé elektromobilů vyberou. Jimi preferovaná metoda dobíjení se bude pravděpodobně lišit podle lokality. Například majitel s garáží nebo příjezdovou cestou se může rozhodnout, že dobíjení bude spouštět v průběhu noci. Naproti tomu majitel žijící ve velkém městě a parkováním na ulici může vyžadovat rozptýlené body dobíjení nebo se rozhodnout zastavit v dobíjecí stanici, podobně jako u čerpací stanice, na kterou je dnes zvyklí. Samozřejmě dobíjení "za jízdy" může tento obrázek úplně změnit.

Tyto nejistoty znamenají, že ti, kterých se to týká, musí zajistit, aby jejich obchodní a provozní modely byly dostatečně flexibilní, a mohli se přizpůsobit způsobům dobíjení, které budou preferovat jejich zákazníci. Jestli se ve větším měřítku stane životaschopným více metod dobíjení, dodavatelé energie i provozovatelé stanic by se měli vyvarovat velkých investic jen do jediné z nich. Realizace investic do fyzické infrastruktury a zajištěním dodávek ke stávajícím provozovatelům vypadá jako smysluplný krok pro distributory energií. Pro ty, kteří si jen hrají s myšlenkou stát se provozovatelem dobíjecí stanice by mohl nejvhodnějším obchodním modelem partnerství s konkrétním distributorem.

bottom of page