top of page
Henrik Morten Partner, Výroba a automotive

Henrik Morten
Partner, Výroba a automotive

Henrik Morten
Henrik strávil posledních 10 let se zaměřením na vývoj strategií pro automobilové OEM a poskytovatele služeb mobility.

Je vedoucím sekce Výroba a automotive společnosti Contigen, která sídlí v pražské kanceláři a je nadšený vývojem v oboru.

Automobilový průmysl prochází v současnosti zásadními změnami. Klasická koncepce automobilů, která jsou vlastněna jednotlivci a používána pro dojíždění z bodu A do B, je aktivně narušována novými koncepty mobility, digitálními službami a propojování. Je to velmi zajímavá doba. Musíme přinášet a vytvářet trvale udržitelné změny do automobilového průmyslu.

Henrik se podílí na tvorbě nových strategických obchodních modelů pro nová řešení a služby mobility. Digitalizace v automobilovém prostoru dále tvoří velkou část jeho každodenní práce, zejména v oblasti prodeje automobilů a předávání vozidel.
Henrikovi klienti oceňují styl jeho práce a důvěryhodné vztahy, které s nimi vytváří.

Automobilový průmysl v současné době prochází dalekosáhlou změnou paradigmat, čímž zejména OEM nutí rozlišovat mezi interakcí se zákazníky a tvorbou zisku. Opravdu věřím, že týmová spolupráce s klienty přinese vyšší ziskovost a dopad na všechny zúčastněné.

Henrik je držitelem titulu bakalář z Evropské obchodní školy. Absolvoval také doktorské studium na Goetheově univerzitě ve Frankfurtu. Mluví dánsky a anglicky.
bottom of page