top of page
Martin Kantor Senior partner, Finanční služby

Martin Kantor
Senior partner, Finanční služby

Martin Kantor
Martin je jedním z řešitelů klíčových problémů organizací. S využitím svých rozsáhlých zkušeností z oboru a vysoce analytickou myslí je Martin obdařen schopností vnášet strukturu do chaosu.
Martin řeší zejména problémy, které nejenže jsou klíčové pro daný projekt, ale současně pomáhá rozvíjet dovednosti projektového vedení pro jeho efektivní spolupráci a nabádá k řešení řady otázek, kterému musí čelit jako tým. Pro něho je zásadní, aby klient cítil jistotu a důvěřoval jeho zkušenostem, znalostem a integritě.

Získat si důvěru klienta vyžaduje dokonalou znalost diskutovaných témat, ale stejně důležitá je i jeho důvěra v to, že budeme využívat jen ty nejlepší metody a zdravý rozum při tvorbě jakýchkoliv doporučení, a současně budou vždy převažovat zájmy klienta nad našimi.

Martin má více než 20 let zkušeností s poradenstvím u většiny odvětví v sektoru finančních služeb, kde realizoval aktivity pro komerční banky, pojišťovny a finanční společnosti. Mezi jeho klienty patří banky v evropských finančních centrech a vedoucí pojišťovny.
Neustálé učení a rozvíjení znalostí a dovedností je důležitou součástí Martinova života; pro něj je každá zkušenost šancí naučit se něco nového, kterou může přenést do svých profesních postupů.

Během téměř dvaceti let jsem byl plně zapojen do řízení a vedení jedné nadace. Jako nezisková organizace bez vnějšího zdroje finančních prostředků mi poskytla cenná ponaučení o udržování fiskální disciplíny a řízení poboček v rozvíjejících se regionech.

bottom of page