top of page

Vliv a působnost

Lidé ve společnosti Contigen rozvíjí svou vlastní odbornost ve svobodném a kreativním prostředí bez zbytečných bariér a pevné hierarchie. Proto jsou ochotni měnit konvenční způsoby myšlení, identifikovat nové příležitosti a vytvářet pro naše klienty jedinečná řešení.

Vybíráme ty nejlepší lidi pro každý projekt, bez ohledu na to, odkud pochází a kde je jejich domovské pracoviště. Výsledkem potom může být "optimálně složený" tým jednotlivých odborníků, kteří taky umí navzájem výborně kooperovat - napříč různými obory, na různých stupních řízení organizace klienta. 
Vstupujeme zejména do projektů, do kterých můžeme vnést skutečnou přidanou hodnotu a kde máme možnost prokázat hmatatelný dopad našich aktivit na operativní či strategické aktivity zákazníka.
Zde jsou některé z rolí, které zastáváme u našich klientů, v jejich odvětvích a společnosti:
POUŽITÍ TRANSFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ A METOD
Údaje získané analýzami společnosti Contigen pomohly našim klientům identifikovat a realizovat dodatečné výnosy v hodnotě desítek milionů eur. Naše zkušenosti s digitalizací průmyslových a administrativních procesů tak pomáhají rozpoutat to, co někteří pozorovatelé nazývají novou Průmyslovou revolucí.
Contigen Laboratories - využíváme inovativních technologických postupů a systémů pro zefektivnění a rozšíření podnikání našich klientů.
Digitizace - budujeme specializovaný tým napříč odvětvími, který pomáhá klientům nejen využívat příležitosti vytvořené uplatněním nových technologií, ale také předvídat a neutralizovat strategické hrozby.
PREDIKOVÁNÍ NOVÝCH SMĚRŮ
Contigen má významnou zkušenost - pomáhat složitým organizacím změnit se. Navrhli jsme změny u předních logistických společností, pomohli jsme poskytovatelům služeb zlepšit jejich konkurenční postavení a sloužili jako průvodci transformace u několika telekomunikačních firem.
NÁVRHY SDÍLENÝCH ŘEŠENÍ
Vybíráme ty nejlepší lidi pro každý projekt, bez ohledu na to, odkud pochází a kde je jejich domovské pracoviště. Výsledkem potom bývá "optimálně složený" tým jednotlivých odborníků, kteří taky umí navzájem výborně kooperovat - napříč různými obory i na různých stupních řízení organizace klienta. 
Vstupujeme zejména do projektů, do kterých můžeme vnést skutečnou přidanou hodnotu a kde máme možnost prokázat hmatatelný dopad našich aktivit na operativní či strategické aktivity zákazníka.
bottom of page