top of page
Distribuce a velkoobchod

Distribuce a velkoobchod

Aktivity související s řízením skladování a distribucí výrobků a zboží.

Rozumíme jedinečným výzvám, kterým teď čelí B2B distributoři, velkoobchodníci, zakázková malovýroba nebo společnosti nabízející mnohostranné služby. Potřebují efektivní fungování provozu a dostatek zdrojů pro správné vnitřní fungování a vysoce zákaznicky orientovanou nabídku zboží a služeb směrem k trhu.

Naše společnost těží z dlouhodobě získávaných poznatků tohoto sektoru, nejmodernějších analytických technik a námi vyvinutých řešení na podporu rozhodování, kterými pomáháme našim zákazníkům odlišit se. Chápeme, co to je striktní zaměření na získání a udržení zákazníka, motivace k neustálé zlepšování provozní efektivity nebo nikdy nekončící snaha při zlepšování svých dovedností. Dnes nestačí "být dobrý v něčem", musíte "být dobrý ve všem" a nejlepší v těch nejdůležitějších věcech. 

Jsme experti v tom, jak být v tomto prostředí úspěšný a dokázat pro ně najít unikátní konkurenční výhody i oblasti dalšího růstu. Náš pragmatický přístup stojí na skutečné realizaci požadovaných změn a implementaci takových technik a  nástrojů, které jsou jedinečné a za 20 let své existence byly praxí ověřeny již nespočetně krát. 

Návrh strategie a business modelu

Dynamika odvětví velkoobchodu a distribuce je velmi vysoká. Zákazníci jsou stále více sofistikovanější, dodavatelské řetězce jsou čím dál globálnější a nové technologické start-upy jsou další rostoucí hrozbou. Úspěšné podniky, budou v příštím desetiletí nositeli rozvoje působivých nových druhů služeb, průlomových řešení a inovativních přístupů v řízení jejich sítí a hodnotových řetězců.

Úspěšná strategie v distribuční firmě začíná tím, že je nutno pochopit a identifikovat klíčové faktory úspěchu: Jaký zákazníci jsou dnes ziskoví? Jak jsou na trhu rozsegmentováni? Jaké jsou důvody, proč využívají naše služby? Správnými odpovědmi na tyto a další otázky dokážeme přivést zákazníka k identifikaci správné strategie a zrealizovat ji.

Prodej, cenotvorba a pozicioning

Řídit distribuční společnosti je obzvláště obtížné řídit tak, aby byly komerčně úspěšné. Rozhodnutí jsou zde často činěna na základě odhadu nebo "průměrování", přestože informace a ukazatele "mimo průměr" jsou pro rozhodování podstatně důležitější.

Nakonec, všechny osoby mající vliv na klíčová obchodní rozhodnutí, se pokoušejí dělat věci správně, ale správná věc může být taky založena na intuici. Protože cena za omyl může být vysoká - např. milióny dolarů často závisí na rozhodnutích v oboru relativně nezkušených pracovníků. Proto je důležité zabezpečit rozpad strategických rozhodnutí a plánů do jednotlivých kategorií služeb a vybavit realizační týmy nástroji, které potřebují pro správná rozhodnutí. Tato můžou zásadně ovlivnit celkový finanční výsledek i bez větších investic do nových IT platforem.

Mechanizmy pro jednodušší tvorbu cen s vyšší přidanou hodnotou vyžaduje vědecký přístup ke zjištění preferencí zákazníků, správnou projekci dynamiky nákladů i vytvoření reálného zisku. Správné zapojení a motivace prodejních kanálů, je zásadní pro dosažení změny stejně tak jako a nastavení správných procesů a nástrojů ke zvýšení celkové pravděpodobnosti úspěchu. Je to těžká práce, ale stojí za to.

Řízení nákupu a obstarávání zdrojů

Mnoho velkoobchodníků a distributorů pracuje s velice nízkými čistými maržemi, typicky 3 až 5 procent, přičemž výše výnosů je pod neustálým tlakem. Některé společnosti zlepšily ziskovost tím, že snížily náklady prodeje tím, že se zaměřili jen na prodej přes několik klíčových prodejců. 

Přijetím pragmatické strategie, která kombinuje nejlepší vědomosti od maloobchodníků a výrobců, distributorů a velkoobchodníků, je možno získat významnou výhodu. Vzhledem k tomu, že zboží určené k dalšímu prodeji může představovat u distributora >80% nákladové báze, pomocí sofistikovanějších přístupů při nákupu může u něj dojít k 7-10% úspoře nákladů, což mu může zdvojnásobit čistý zisk.

Technologická transformace

Ve věku "chytré distribuce" musí být distributoři odvážní a agilní v oblasti technologií a musí migrovat ze starších a těžkopádnějších systémů. Společnost Contigen přináší do této transformace IT kompetence, stejně tak jako i praktický a agilní vývoj prostřednictvím služeb  ContiLabs, které zajišťují takové transformaci jedinečnou a hmatatelnou podporu.

bottom of page