top of page
Riziko a bezpečnost

Riziko a bezpečnost

Předvídáme výzvy vznikající v konkurenčním prostředí klientů a poskytujeme jim komplexní, customizovaná řešení, která zlepšují jejich provoz a eliminují rizika

Společnost Contigen nabízí odborný pohled na aktuální rizika, která přetvářejí průmysl, služby i celou ekonomiku a společnost.
V oblasti řízení rizik spolupracuje s finančními, ICT i bezpečnostními řediteli a dalšími vedoucími pracovníky ve všech odvětvích hospodářství, abychom mohli poskytovat efektivní a adaptivní řešení k problémům a výzvám souvisejících s výkonem jejich rolí, potřebami a prioritami v organizaci.
V této oblasti soustřeďujeme svoje úsilí zejména na:

V dnešním prostředí jsou identifikace a redukce rizik zásadními prvky strategií firem, neboť čelí výzvám proměnlivého tržního prostředí, klesajícím cenám komodit, rychlým technologickým změnám a počítačovým útokům.

JAN BENO, MANAGING PARTNER

bottom of page