top of page
Správa a řízení rizik

Správa a řízení rizik

Aktivity v oblasti správy a řízení rizik týkajících se organizace.

Pracujeme s klienty, abychom mohli měřit a řídit rizika na všech jejich organizačních úrovních - od představenstva až po liniový management.

Společnost Contigen pomáhá průmyslovým a technologickým společnostem získat konkurenční výhody tím, že jim umožňuje účinněji řídit rizika v jejich podnikání.

Naše praxe je postavena specializovaných odborných znalostech v oblasti řízení rizik, ke kterým přidáváme znalosti nabyté v konkrétních odvětvích, v oblastech regulace, ekonomických trendech či řízení vedoucích pracovníků. Předvídáme výzvy vznikající v konkurenčním prostředí našich klientů a poskytujeme jim komplexní, customizovaná řešení, která zlepšují jejich provoz a eliminují identifikovaná rizika.

Korporátní riziko

Naše služby využívají vyspělé společnosti při zavádění řízení rizik a volatility do rozhodovacích procesů v rámci svých organizací. V oblastech strategických, komoditních a velkých projektových rizik nabízíme poradenství ohledně rámců a osvědčených postupů, které zlepšují finanční výkonnost společnosti tím, že zlepšují jejich rozhodování o rizicích.

Klíčové expertní služby:
> Strategie řízení podnikatelských rizik
> Rámec řízení rizik a řízení kontinuity podnikání organizace
> Řešení portfolia komoditních, devizových, úrokových a úvěrových rizik
> Metodologie, politiky a měření pravděpodobnosti rizik
> Řízení kapitálových rizik a rizik dodavatelského řetězce 

Komoditní riziko

Významní obchodníci s komoditami spoléhají na naše zkušenosti při vytváření, na míře rizika závislé, infrastruktury nezbytné pro to, aby jejich organizace realizovali obchody s co nejvyšší přidanou  hodnotou. Našim klientům poskytujeme podporu ve všech záležitostech souvisejících s riziky, s nimiž se setkávají v jejich podnikání - od procesu obchodování s nemovitostmi, přes řešení strategických záměrů, po vytvoření vhodné struktury řízení zahrnující zpracovanou metodologii rizik.

Klíčové expertní služby:
> Strategie,organizace a správa portfolia rizi
> Výběr systémů a návrh postupů eliminace rizik
> Budování a rozšiřování obchodování s respektem k hodnoceným rizikům
> Definování rámců řízení rizik, modelů expozice a politik

Finanční riziko

Finanční a riziková (F&R) praxe společnosti Contigen poskytuje předním finančním institucím vlastní řešení zahrnující všechny aspekty financí a řízení rizik.

Mezi naše dovednosti mj. patří: orientace v měnícím se regulačním prostředí, řízení portfolia, financování a likvidita, správa nákladů, obchodní a tržní pozicioning, měření a řízení krátkodobé a dlouhodobé finanční výkonnosti. Využíváme odborníky z ostatních oblastí, jako je digitalizace, kybernetická bezpečnost či efektivita a změny, abychom zajistili, že naše analýzy a doporučení jsou založeny na nejlepších nápadech a doporučeních, které klienti od nás očekávají.

bottom of page