top of page
Contigen laboratories

Contigen laboratories

Poskytujeme řídící, procesní, projektové, technické a technologické kapacity pro zahájení a realizaci aktivit digitální transformace.

Hloubkové datové a web analýzy
Hloubkové datové a web analýzy

Agregace a provádění hloubkových analýz nad shromážděnými datovými zdroji pro různé druhy účelů a zadání

> Proměna na daty řízenou organizaci

Poskytujeme řídící, procesní, projektové, technické a technologické kapacity pro zahájení a realizaci aktivit Vaší digitální transformace.
Podpora, customizace a vývoj řešení a systémů

> Podpora a provozování klíčových technologií a systémů používaným v organizaci poskytovaná experty na tyto systémy 

> Analýza, vývoj a implementace vybraných aplikací, navržených v souladu nejlepšími praktikami a doporučenými bezpečnostními pravidly.

Podpora, customizace a vývoj řešení a systémů
Interim Product & Marketing management 
Interim Product & Marketing management 

Outsourcing zabezpečování služeb produktového a marketingového řízení portfolia Vaší organizace.  

Poskytování kapacit a zdrojů

> Poskytování expertů z vybraných oborů pro pokrytí chybějících kompetencí nebo nedostatku zdrojů u významných projektů a programů.

Poskytování kapacit a zdrojů
bottom of page