top of page
Efektivita a změny

Efektivita a změny

Úkolem řízení změny je minimalizovat odpor proti jejímu zavádění a naopak aktivně vytvářet podporu mezi zaměstnanci pro úspěch projektu změn.

Jestli chce organizace v dnešním prostředí uspět, musí se neustále rozvíjet, měnit a adaptovat na nové podmínky.

Změny v oboru, legislativní a regulativní požadavky, měnící se potřeby zákazníků vedou ke změnám v organizaci, procesech, systémech, lidech i kultuře. Naše dovednosti v oblasti organizační efektivity jsou výsledkem znalosti konkrétního odvětví a každé jednotlivé činnosti a funkce. Ty nám potom umožní vytvořit celostí pohled na fungování Vaší organizace a pracovat na nové strategické vizi.

Čerpáme z celosvětových zkušeností, výzkumů a odborných znalostí, abychom mohli řešit nejnáročnější témata v oblastech efektivity, prodeje, lidských zdrojů, organizace a řízení změn.

MARTIN KANTOR, SENIOR PARTNER

bottom of page