top of page
Transformační podpora

Transformační podpora

Aktivity v oblasti řízení změn a transformace.

Pomáháme organizacím rozvíjet a úspěšně řídit rozsáhlé a mnohoúčelové transformační programy na všech úrovních řízení.
Společnost Contigen pracuje spolu s klienty na architektuře a zjednodušení úspěšných transformačních iniciativ tak, aby odpovídali podmínkám a dynamice konkrétní  organizace. Naši poradci pomáhají generálním ředitelům či manažerským týmům realizovat strategie proměny, zvyšování výkonnosti rychleji a efektivněji - často v složitých a globálně rozptýlených týmech a organizacích. Proto se snažíme připravit manažery s myšlením, pocity a intuitivními dovednostmi, které jsou zapotřebí pro úspěšné fungování v nestálých, složitých a nejednoznačných prostředích.
Strategicky iniciovaná transformace

> Zabezpečujeme implementaci integrované transformační agendy, operačního modelu a návrhu nové organizace.

Kulturně iniciovaná transformace

Hledáme řešení pro největších otázky firemní kultury, od inovací a rozhodování až k spolehlivosti a posílení vlivu.

Legislativně iniciovaná transformace

Pomáháme organizacím vyrovnávat se s novými regulačními požadavky a obecnými nařízeními se zaměřením na procesy řízení rizik.

Performance jumps

Identifikujeme a redukujeme organizační neefektivnost prostřednictvím našich optimalizačních nástrojů, abychom nově zvýšili efektivitu celé organizace.

Spojením iniciovaná transformace

Podporujeme změny organizace iniciované  fúzí společnosti, abychom účinně nastavili růstové, kapacitní a provozní modely u "nové" společnosti.

Digitalizací iniciovaná transformace

Podpoříme odhodlání k rozšíření podnikání, agilnosti a přiměřené chuti riskovat a zaměříme se na řešení důsledků vyvolaných digitalizací.

Pomáháme organizacím s hlubokými, zásadními a často radikálními změnami v poslání, strukturách, kultuře, procesech, způsobech práce a zaměření lidí.

JAN BENO, MANAGING PARTNER

bottom of page