top of page
Strategie a rozvoj

Strategie a rozvoj

Příprava a implementace plánů strategie a rozvoje společnosti.

Společnost Contigen vytváří pro své klienty korporátní i produktové strategie, ale i strategie značky nebo strategie vstupu na trh pro nadnárodní zákazníky.

Jako jedna z předních poradců pro firemní strategie pomáhá společnost Contigen vedoucím firmám v oboru rozvíjet, budovat a provozovat úspěšné obchodní strategie, které jim zajišťují trvalý růst jejich hodnoty pro akcionáře. My posuzujeme jejich strategie nezávislým pohledem zvnějšku a snažíme se na jejich implementaci dívat prostřednictvím důkladného pochopení současných i budoucích priorit zákazníků.

Abychom mohli poskytnout smysluplná doporučení našim klientům, angažujeme náš myšlenkový potenciál zejména v následujících oblastech:

Korporátní a prorůstové strategie

Contigen pomáhá klientům uskutečňovat rozhodující strategická rozhodnutí, která nastavují program pro podnik a maximalizují hodnotu. Spolupracujeme s našimi klienty, abychom zajistili co nejvíce z jejich portfolia firem a budovali firmy, které potřebují, pomocí vlastních nástrojů, jako je naše metodologie a rámec pro interaktivní strategické modely.

Strategie skokového růstu, fúzí a akvizic

Přestože polovina všech fúzí nedosahuje původně očekávané úrovně růstu ani nově vytvořené hodnoty, fúze a akvizice (M&A) v kombinaci se schopností silné integrace po sloučení (PMI) může být vysoce efektivní při tvorbě a růstu nové hodnoty organizace. Zatím pořád platí, že uskutečňované fúze a akvizice (M&A) jsou spíše motivovány strategickými důvody než zaměřením na konsolidaci a snižování nákladů.

Strategie zvyšování výkonnosti

Pokusy o zlepšení výkonnosti podniku zůstávají často nedokončeny, což může mít za následek těžké nebo někdy i nežádoucí posuny ve výkonnosti organizací. Contigen využívá v těchto situacích svůj holistický nadhled, kterým je schopen rozpoznat a nezávisle posoudit provázanost vašeho obchodního procesu (od Vašich věrných zákazníků po Vaše aktiva, prováděné činnosti a organizaci) a posunout ho a udržet na nové kvalitativní úrovni. Při těchto aktivitách používá společnost Contigen vlastní metody, nástroje a postupy, nasazením kterých pomůže klientům změnit efektivnost, efektivitu i smysl jejich podnikání.

Strategie inovací a změn

Být úspěšný dnes vyžaduje používání inovativních způsobů myšlení, které je zákaznicky a produktově orientované, s rozsáhlým přehledem o tržních příležitostech a o neustále se měnícím tržním prostředí. Společnost Contigen spojuje takový přístup s nově vytvářenou vědeckou disciplínou a nazývá ho Continual Business Improvement (CBI), ketrá při její důsledném uplatnění dokáže přinášet našim klientům nové hodnoty.

Strategie korporátních a sdílených center

Společnost Contigen je velice úspěšná v tom, jak pomáhá klientům rychleji a efektivněji zavádět osvědčené praktiky v oblasti sdílených služeb, při kterých jsou podpůrné funkce standardizovány tak, aby obchodním jednotkám a oddělením podniku poskytovaly služby lépe, rychleji a s nižšími náklady.

Strategické plánování

Ze strategického plánování se často stane sterilní každoroční cvičení, které manažeři protrpí. I navzdory tomu, několik předních společností je schopno tímto cvičením vytvářet novou přidanou hodnotu tím, že ho plně integruje do operativního řízení společnosti. Contigen pomáhá svým klientům spolehlivě vytvářet a realizovat nové strategie tím, že je provádí 10 identifikovanými a osvědčenými fázemi jejich implementace tj. od strategického plánování až po operativní nasazení.

bottom of page