top of page
Market development

Market development

Zpřístupňujeme světovým výrobcům jednotlivé evropské trhy vysoce efektivním způsobem.

Market development jak na národní tak mezinárodní úrovni vyžaduje inteligenci, ambice a důkladné pochopení odvětví, v kterém budujete svou pozici. Součástí společnosti Contigen jsou osobnosti a partneři, kteří budovali v Evropě pozice a reputaci mnohých globálních značek a společností a jsou schopni řídit jakékoliv aktivity prodeje a marketingu od zmapování cílových trhů až po PR komunikaci.
Role Market a Business developmentu by měla být jádrem strategie růstu společnosti. Každá firma či organizace, bez ohledu na to, jak velká nebo malá je, by měla mít alespoň jednu část nebo osobu odpovědnou za expanzi svého podnikání do neobsluhovaných částí trhu,  která pracuje na rozhraní zájmů organizace a zájmů klientů.
Market development

Organizace neustále hledají nová odbytiště a snaží se vstoupit na nové trhy se svými produkty. Jsme specialisté, kteří již více než 10 let pomáhají vybudovat stabilní postavení společnostem přicházejícím do Evropského hospodářského prostoru. Toto prostředí je demograficky, legislativně, obchodně i jazykově hodně fragmentované a vyžaduje odlišné strategie pro jednotlivé trhy a státy.

Abychom firmám přicházejícím do Evropy usnadnili vstup do tohoto prostředí, jsme pro ně ideálním rozhraním poskytující jednotné konsolidované služby na jedné straně a na opačné straně diverzifikovaný přístup, strategie, lidi a postupy směrem k jednotlivým trhům. Takto můžeme pracovat mnohem efektivněji zejména v úvodních letech budování nového tržního postavení.

Rozvoj obchodu v Evropě

Z obchodního hlediska jsou evropské trhy velmi roztříštěné. Pro nově příchozí výrobce a poskytovatele není snadné rychle identifikovat strukturu místních trhů, klíčové hráče, jejich skutečnou velikost, překážky vstupu a zvolit pro svůj produkt nejvhodnější strategii vstupu. To může být ještě obtížnější, když vezmeme v úvahu různé cenové, technické nebo finanční preference či požadavky na compliance s lokálními normami.

Naším záměrem je vytvořit jednotné kontaktní místo pro nově příchozí výrobce nebo poskytovatele a tímto způsobem eliminovat potenciální jazykové bariéry (> 20 místních jazyků používaných v EU prostoru) a místně užívané právní, technické nebo zpracovatelské zvyklosti a požadavky.

Abychom splnili všechny tyto komplikované místní podmínky a respektovali očekávání nově vstupujících dodavatelů a jejich produktů, zabezepčujeme pro ně následující služby:

Nevstupujeme do přímého obchodního vztahu s koncovým zákazníkem nebo partnerem. Profitujeme  zejména z obratu realizovaného třetí stranou (výrobcem nebo partnerem) a iniciovaným našimi aktivitami v oblasti market developmentu.

MARTIN KANTOR, SENIOR PARTNER

bottom of page