top of page
Projektové řízení

Projektové řízení

Projektovým způsobem se vyvíjí produkty, slučují oddělení, řídí výstavba budov, implementují aplikace atd. Jejich úspěšný začátek, průběh i dokončení obvykle stojí profesionalitě jejich vedení.   

Projekty jsou pro každou organizaci jedním ze základních tvůrců její proměny nebo nástrojem realizace a na úrovni jejich úspěšnosti může záviset i její další existence. Proto je kvalita realizace projektů častou součástí  agendy vrcholového vedení.
Naše společnost věnuje realizaci projektů u zákazníků mimořádnou pozornost a proto svým klientům poskytujeme v této oblasti ty nejzkušenější konzultanty a odborníky. Tito využívají osvědčené metodiky a pokročilé postupy, kterými jsou schopni řídit jak dodávku řešení, realizovat dílo, uskutečnit rozsáhlou transformaci nebo jen implementovat nové vlastnosti využívaného IT nástroje.
Řízení projektů a dohled

Podnikatelský svět se zrychluje, životnost výrobků je mnohem kratší, dodávky služeb se nerealizují na jednom místě ale celosvětově. To nutí organizace, aby stále častěji zahajovaly nové projekty s neustále rostoucí složitostí, rozsahem a koordinovali je na více místech a úrovních. Proto interně udržovat dostatečnou a kompetentní projektovou kapacitu pro splnění všech těchto požadavků může být často nesplnitelný úkol, kterého se často chopí naši projektový manažeři.

Řízení programu 

Komplexní systémy, programy a projekty vyžadují experty, kteří rychle porozumí fungování vaší organizace a jsou schopni provádět kvalifikovaná rozhodnutí mající zásadní dopad na organizaci v souladu s očekáváními definovanými v projektech.  Služby řízení programů a projektů obvykle poskytujeme v situacích, kdy organizace nedisponuje dostatečným počtem nebo nedostatečně kompetentními projektovými a programovými manažery v dané oblasti či odvětví. Kromě takto poskytovaných externích zdrojů můžou být naši konzultanti v pozici, kdy jen poskytují rady a doporučení stávajícím manažerům s řízením jejich projektů a programů.

Projektová kancelář (PMO) řízení portfolia

Námi poskytované služby projektové kanceláře jsou navrženy za účelem řízení aktivit Vaší interní projektové kanceláře zejména v případech realizace větších nebo naopak většího množství menších projektů tak, aby se organizace mohla zaměřit jen na její klíčové činnosti. Našim úkolem je pak zejména poskytovat manažery zkušené ve Vašem odvětví, tak aby byla zabezpečena koordinace, vzájemná komunikace a rozsah svěřených projektů.

Služby PMO mj. zahrnují činnosti:

> Sestavení a klasifikace projektového portfolia, výběr a prioritizace projektů s ohledem na strategie společnosti a dostupnost zdrojů, návrh doporučení usnadňujících rozhodování o portfoliu a jednotlivých projektech

> Plánování zdrojů na úrovni projektového portfolia, optimalizace využití zdrojů a řešení konfliktů mezi zdroji. Udržování aktuálních informací o zaměstnancích, zejména co se týče kapacity, přidělení projektů a úrovně jejich kompetencí

> Správa a řízení etap portfolia projektů od zahájení až po dokončení. Hodnocení vhodnosti projektů a plánování scénářů s modelování dopadu na společnost, zaměstnance, náklady či jiné projeky

> Standardizace metodologie a postupů v řízení projektů

> Výběr, implementace a zaškolení zaměstnanců na používané nástroje a software

> Zvýšení přehlednosti o aktuálních a plánovaných projektech pomocí pravidelných aktualizací údajů o projektech s a intenzivní vnitřní komunikaci

> Vytvoření znalostní báze pro využití poznatků a osvědčených postupů z předchozích projektů, aby jste se vyhnuli opakování minulých chyb

> Monitoring progresu projektu a provádění kontrol závislosti, ovlivňujících zdroje, rozpočty a plány (sledování portfolia projektů)

> Administrativní a provozní podpora projektových manažerů a projektových týmů (např. řízení konfliktů, moderování workshopů apod.

bottom of page