top of page
Lidské zdroje

Lidské zdroje

V neustále se měnícím ekonomickém prostředí konkurenční výhoda organizace stále více závisí na tom, kdo pro ni pracuje a jak významně  přispívají k dosažení jejich cílů.

V neustále se měnícím ekonomickém prostředí konkurenční výhoda organizace stále více závisí na tom, kdo pro ni pracuje a jak významě  přispívají k dosažení jejich cílů.
Množství průzkumů a mezinárodních zkušeností výrazně naznačuje, že organizace, které pečují o své lidi lépe než ostatní organizace ve stejném sektoru, mají lepší výkonnost a obvykle mají vyšší produktivitu i ziskovost.

Rozvoj potenciálu lidského kapitálu přináší organizaci mnoho výhod. Jednotliví zaměstnanci a všichni vaši zaměstnanci jako celek jsou obrazem vaší organizace vůči vnějšímu světu. Při jednání se současnými i budoucími klienty jsou to oni, kdo se starají o spokojenost zákazníků a neustálé zdokonalování produktů a služeb vaší organizace či společnosti. Jsou silným nástrojem budoucího jejího rozvoje a zárukou silného konkurenčního postavení ve vašem odvětví.

Jsme partneři, kteří pomáhají dosahovat co nejlepšího zhodnocení investic do lidského kapitálu.

DAGMAR KOLBEROVA, MANAGING PARTNER

bottom of page