top of page
Veřejná správa a samospráva

Veřejná správa a samospráva

Aktivity v oblasti centrální i regionální státní správy a samosprávy.

Společnost Contigen spolupracuje s lídry na všech úrovních státní správy, samosprávy, nevládních i neziskových organizací s cílem vyvíjet a přinášet inovativní řešení pro většinu výzev týkajících se tohoto sektoru.
Přinášíme osvědčené obchodní postupy a vyzkoušené praktiky z veřejného sektoru, abychom obeznámili vedení centrálních či regionálních organizací veřejné správy, agentur a jejich vedoucí představitele s klíčovými otázkami sektoru, jako jsou změny strategie, řízení rizik, operace a transformace organizací. Naše práce pokrývá spektrum společenských otázek, včetně hospodářského rozvoje, řízení nákladů, řízení bezpečnostní politiky, rozvoj pracovních příležitostí nebo efektivitu samosprávy.
Je  důležité zdůraznit, že rozumíme specifickým problémům týkající se návrhů a prosazování různých druhů politik i specifickým postupům při zavádění změn ve veřejném sektoru. Contigen disponuje praktickými zkušenostmi, které uplatňuje diferencovaně v závislosti na tom, zda je naším klientem centrální vláda, agentura, ministerstvo nebo další organizaci veřejného sektoru nebo agentura evropské úrovně. Dáváme velký důraz na přizpůsobení řešení konkrétním podmínkám při poskytování služeb do tohoto sektoru a chápeme specifická postavení jednotlivých klientů.
bottom of page