top of page
Právo

Právo

Ve vysoce transparentním prostředí může mít nedodržování pravidel a pokynů státní správy či nařízení a politik společnosti, přímý a významný právní, reputační či finanční dopad.

Společnost Contigen poskytuje komplexní služby v oblasti podnikové legislativy - od komplexních poradenských služeb souvisejících s hlavními obchodními aktivitami (včetně poradenství v oblasti restrukturalizace, fúzí a akvizic) až po služby zabezpečování souladu nařízeními a normami. 
Poradenství a služby v oblasti legislativy, regulací a norem jsou poskytovány národním i nadnárodním společnostem a skupinám přičemž můžou být součástí širšího komplexu služeb společnosti Contigen a individuálně nastaveny pro každého klienta.
Podnikové právo

Podnikat v současném podnikatelském prostředí není dnes jednoduché. Management společnosti potřebuje dodržovat a respektovat širokou škálu nařízení a legislativy, včetně požadavků při zahájení podnikání, požadavků na řízení obchodních aktivit, expanzi, ukončení nebo zrušení podnikání, stejně jako obecné otázky vyplývající z každodenních provozních činností. Naše legislativní služby se proto mj. týkají:

> Formování a rozpuštění právních subjektů 

> Poradenství pro právní a řídící orgány organizace

> Řešení konfliktů akcionářů

> Zpracování Regulatorních hlášení

Legislativní experti společnosti Contigen spolupracují se zkušenými odborníky z oblasti obchodu, lidských zdrojů, financí, marketingu, řízení kvality, atd., aby mohli poskytovat našim klientům komplexní pohled na každou řešenou oblast a problematiku ve většině odvětví a jurisdikcí.

Řízení souladu s legislativou

Ve vysoce transparentním prostředí může mít nedodržování pravidel a pokynů státní správy či nařízení a politik společnosti, přímý a významný právní, reputační či finanční dopad na řídící orgány či celou organizaci. To platí zejména pro veřejně obchodovatelné, regulované a finanční subjekty, u kterých porušování předpisů může mít negativní dlouhodobý dopad na úspěšnost jejich podnikání.

Společnost Contigen se v této oblasti zaměřuje zejména na rizika u kategorií:

> Řídící a právní model organizace, legislativa, normy, nařízení a předpisy

> Předcházení problémům odpovědnosti řídídcích orgánů

> Kodexy chování a osvědčené postupy

Kontrolní systémy a pravidla (výbory, vykazování, respoting)

> Základní regulatorní požadavky v daném odvětví

> Politika a způsoby odměňování řídících orgánů

Legislativní experti společnosti Contigen spolupracují se zkušenými odborníky z oblasti obchodu, lidských zdrojů, financí, marketingu, řízení kvality, atd., aby mohli poskytovat našim klientům komplexní pohled na každou řešenou oblast a problematiku ve většině odvětví a jurisdikcí.

Akvizice, odprodeje a společné podniky

V globalizovaném světe užívané strategie rozšiřování organizací formou aliancí, prodejů či společných podniků otevírají široké spektrum právních, daňových, regulačních a dalších otázek, které mohou ovlivnit úspěch či neúspěch celé transakce. Společnost Contigen poskytuje poradenství v každé fázi takových transakcí, od vyjednávání až po její uskutečnění.

Poskytujeme poradenství jak o nejvhodnější formě transakce, tak i vypracování příslušných smluv a doplňujících dokumentů. Máme rozsáhlé zkušenosti i s přeshraničními transakcemi v různých odvětvích podnikání.

Hloubkové kontroly a analýzy

Na včasném posouzení možných rizik spojených s akvizicí vybrané společnosti nebo konkrétní plánované transakce může záviset rozdíl mezi úspěchem anebo selháním potenciálního obchodu. My ve společnosti Contigen pomáháme organizacím při akvizicích prováděním detailních hloubkových analýz a posudků u všech klíčových aspektů u cílové společnosti, zvažujeme nepředvídatelné okolnosti a rizika, které mohou vzniknout při prodeji či nákupu takové entity a upozorňujeme na právní a jiné důsledky uvažovaných transakcí.

Organizacím pomáháme i s taktickými aspekty celé transakce vč. strategie vyjednávání a přípravy a zpracování požadovaných dokumentů.

Post akviziční aktivity

Vyhledání správné společnosti pro fúzi či akvizici je jen prvním krokem ne cestě k dosažení nové hodnoty celé struktury společností. Jakmile je dohoda uzavřena, je nezbytné smysluplně integrovat původní entity do nové struktury, aby bylo možné vidět a změřit v běžném provozu výhody celé akvizice či fúze. Proto následně společnost Contigen pomáhá společnostem racionalizovat a zjednodušit firemní procesy a struktury, aby došlo ke vzniku homogenní integrované struktury s novou vyšší výkonností a efektivitou.

bottom of page