top of page
Sourcing

Sourcing

Poskytování služeb odborné personální kapacity pro pokrytí krátkodobých i dlouhodobých projektů a potřeb organizace. 

V globalizovaném světě se špičkový odborníci, konzultanti, vývojáři či jiné seniorní kapacity přesouvají bez přestávek od projektu k projektu. V takovém prostředí není pro správce zdrojů jednoduché najít ty správné kapacity a ve správnou dobu. Strategické či operativní obstarávání zdrojů je jednou z metod, které mohou vlastníci projektů či manažeři zdrojů využít k dosažení těchto cílů dodavatelského řetězce. 
Odborníci v oblasti řízení zdrojů neustále hledají nové způsoby jak optimalizovat výši nákladů, zajistit a zlepšit kvalitu konečného produktu nebo dosáhnout rychlejšího ukončení projektu. Aby organizace zůstali konkurenceschopné na dnešních chaotických trzích, musí využívat nejprogresivnější metody a nástroje. Efektivní obstarávání zdrojů může znamenat obrovský pozitivní rozdíl v řízení dodavatelského řetězce u společností jakékoliv velikostí.
Služby sourcingu

Ve společnosti Contigen je služby sourcingu zaměřená na poskytování seniorních konzultantů a specialistů zejména v oblasti projektů, procesů, vývoje, správy či architektury vybraných technologií a aplikací. Naším úkolem obvykle bývá poskytnutí kvalifikovaných a prověřených expertů, kteří vyhovují požadavkům konkrétního projektu a mají relevantní know-how, profesionální zkušenosti a jazykové znalosti.

Naše služby sourcingu využívají zejména organizace, kterým aktuálně chybí nebo nedisponují kapacitou vlastních odborníků, potřebují získat experty se specifickými znalostmi nebo potřebují zajistit specialisty na přechodnou dobu.

Experti, kteří se účastní projektů vývoje software mají obvykle následující specializace:

> Backend - Java, .NET, Scala, C++, PHP, Python, Ruby, Node.js, Golan

> Frontend - HTML / CSS / JavaScript, Vue JS, Angular JS, React JS, Ext JS, Kedno UI

> Mobily - iOS, Android, React Native, Ionic Framework, Xamarin, PhoneGap, Framework7

> Databáze - MS SQL, MS Azure SQL DB, MySQL, PostgreSQL, Oracle, Google cloud SQL, Amazon cloud DB

Kromě výše uvedných zdorjů poskytuejme mj. seniorní odborníky v oblastech Projektové řízení, QA engineering & testing, UI/UX Design, DevOps, Business analýzy atd. 

Expertní tým 

Neposkytujeme jenom kapacitu jednotlivých expertů ale často na přání klienta složíme celý řešitelský tým, který realizuje celý projekt nebo řešení. A bez ohledu na to, jestli se jedná o tým či jednotlivce, na Vašich projektem participují ti nejvhodnější konzultanti, manažeři, vývojáři apod. Může se jednat o naše vlastní experty nebo profesionály, kteří již byli prověřeni v mnoha jiných evropských projektech.

Tito specialisté jsou schopni realizovat, podporovat a provozovat rozsáhlá řešení, technologie a  systémy v různých oblastech podnikání. Můžou být nasazeni přímo u zákazníka nebo pracují na projektu vzdáleně a současně jsou schopni řídit nebo participovat na aktivitách virtuálních týmů operujících po celém světě.

Respektování standardů 

Společnost Contigen poskytuje v rámci služeb sourcingu experty nebo týmy zkušených profesionálů s mnohaletou praxí v nejrůznějších podnikatelských odvětvích. Tyto zkušenosti, spolu se znalostí obvyklých metodologií a postupů, vytvářejí optimální kombinaci pro jejich snadnou přizpůsobitelnost firemnímu prostředí jakékoliv organizace.

Experti, kteří se účastní projektů u našich zákazníků respektují interně užívané standardy zejména s ohledem na následující rámce business procesů (BPF):

> Procesy - Lean Six Sigma

> Kvalita - ISO (9000, 14000, 20000), eTOM

> Bezpečnost a ochrana dat - ISO 27000, GDPR

> Projekty - PMP, Prince 2

bottom of page