top of page
Prodej a marketing

Prodej a marketing

Obchodní modely zaměřené na zákazníka se opírají o produkty, které jsou důsledně přizpůsobeny potřebám cílových segmentů, ale neměly by být navrženy jako příliš komplikované.

Pomáháme organizacím dosahovat růstu výnosů, ziskovosti prostřednictvím nových strategií, změn cenové politiky, optimalizací marketingu i osvědčených postupů v oblasti efektivity prodeje.

Aby podnik uspěl na rostoucích vysoce konkurenčních globálních trzích, musí ještě více reflektovat potřeby svých zákazníků do všeho co vytváří a dělá. Musí prezentovat svoje služby, postoje a metody tak, aby jeho zákazníci lépe porozuměli jejich významu a podnik mohl rychleji prezentovat nabídky a následně uskutečnit inovované obchodní strategie.

Společnost Contigen disponuje jedinečnou sadu strategických, analytických a transformačních dovedností pro řízení a změny nejnáročnějších obchodních a procesních problémů. Zaměřuje se na identifikaci a odstranění jádra problémů, aby naše doporučení měli viditelné dopady a ukázali našim klientům využití nových netradičních metod a pracovních postupů.

Cena a řízení ziskovosti

Cena je silným obchodním nástrojem, kde i malé změny můžou mít zásadní dopad na úspěch či neúspěch produktu.

Spolupracujeme s klienty z celé řady spotřebitelských sektorů, s kterými řešíme množství témat spojených s cenotvorbou vč. změn struktury cen, jejich nastavení pro celou kategorii služeb nebo skupinu produktů, správné poziciování v rámci cenových hladin, nalezení rovnováhy mezi skutečnou a vnímanou hodnotou, řízení efektivity cenových promo akcí, určení způsobu tvorby marží u doplňkových produktů, návrh struktury ceníků apod.

V B2B segmentu jsme pomohli dosáhnout skokových zlepšení ziskovosti jak u rozsáhlých kontraktů, tak i u malých a středně velkých podniků prostřednictvím změn způsobů tvorby smluvních cen.

Typickým efektem našich projektů bylo 1-3% zlepšení marže v odvětvích s nižší ziskovostí a ještě výrazně lepšího výsledku jsme dosáhli v odvětvích s vyšší přidanou hodnotou. 

Řízení výnosů

V odvětvích s limitovanou kapacitou výroby, vysokými fixními a nízkými marginálními náklady jsou využívány různé metody pro maximalizaci výnosů prodeje výrobků a služeb.

Má například úspěšná letecká společnost nabízet nižší cenu za neobsazené místo dnes nebo doufat ve vyšší cenu zítra? Proto pro vytěžování resp. řízení výnosů, intenzivně využívá analýzu poptávky a cenové citlivosti pro jednotlivé tržní segmenty, protože jí umožní najít optimální rozhodnutí o druhu a výši cen v konkrétní době.

Contigen spolupracuje s řadou klientů, včetně vedoucích dopravních a logistických společností, provozovatelů hotelů či firem zabývajících se  pronájmem automobilů, s cílem posílit jejich dovednosti v oblasti řízení  poptávky a dosáhnout zvýšení jejich výnosů i úrovně marží.

Plánování prodejních cen a strategií

Výrobci dlouhodobých aktiv, jako jsou automobily a letadla, se stále více spoléhají na produkty a služby následného prodeje jako zdroj zisku. Spolupracujeme s výrobci originálních zařízení (OEM), abychom vyvíjeli strategie následného prodeje náhradních dílů, předpovídali poptávku po součástkách a optimálních cenách náhradních dílů - což není nic jednoduchého při tak dlouhých intervalech.

Plánování produktů a nabídky

Obchodní modely zaměřené na zákazníka se opírají o produkty, které jsou důsledně přizpůsobeny potřebám cílových segmentů, ale neměly by být navrženy jako příliš komplikované. Tady vždy bývá otázkou správného vybalancování.

Ve společnosti Contigen se často věnujeme návrhu vývoji nových produktů a služeb. Tyto činnosti zahrnují nejenom vývoj úplně nových produktů, ale i nové balíčky stávajících služeb nebo doplňkové výrobky a služby, které rozšiřují základní nabídku.

Efektivita a budování prodejních kanálů

Dnešní požadavky na fungování obchodu jsou značné - tlak na akceleraci růstu, redukci obslužných nákladů prodeje, správné nastavení multikanálové strategie nebo zvýšení přidané hodnoty využitím nových technologií.

Pro naše klienty je důležité, že jim náš celostní přístup pomáhá uskutečňovat zásadní změny v efektivitě prodeje. Ať už se jedná o definování inovaci cílené zákaznické strategie, návrh struktury prodejních kanálů, zjednodušení řízení prodeje, zvýšení efektivity prodejních procesů, změnu prodejních cílů či měření úspěšnosti pobídek - vždy pracujeme s klienty tak, že tyto změny spolu navrhneme i zrealizujeme.

Náš tým disponuje značnými zkušenostmi z implementace různých prodejních modelů vč. B2B a B2B2C account managementu, B2C zákaznických center či B2C maloobchodních prodejen. U takových projektů obvykle dochází ke zlepšení výsledků prodeje o 5 až 15% v závislosti na oboru a úrovně řízení.

Řízení věrnosti a hodnot zákazníka

Získávání nových zákazníků a správné řízení vztahů s nimi jsou základními nástroji úspěšného růstu každého podniku. Dnešní zákazníci však mají větší možnosti volby a jednodušší přístup k informacím než kdykoli předtím, což neustále zvyšuje nároky na jejich získání a udržení. Navíc mají možnost sdílet svoje zkušenosti s produkty, pozitivní či negativní, prostřednictvím sociálních sítí.

Spolupracujeme s našimi klienty, abychom hledali nové způsoby zvyšování jejich ziskovosti. Navrhováním atraktivních produktových balíčků a pobídek jim pomáháme přilákat nové zákazníky resp. nabízením služeb s přidanou hodnotou stávajícím zákazníkům pomáháme minimalizovat jejich odchod ke konkurenci.

Projekty, které v této oblasti realizujeme jdou od přípravy návrhu nové nabídky a zvýšení efektivity prodejního cyklu v telekomunikacích až po navrhování specializovaných věrnostních programů v odvětví letectví, technologiích, maloobchodě a finančnictví.

Ve všech případech využíváme detailních znalostí zákaznického chování k nalezení nových příležitosti až k jejich uspokojení vhodnými produkty nabízenými novými metodami prodeje. To vše pak spolu s našim klientem implementujeme v jeho organizaci a dohlédneme na správné zavedení všech změn.

Marketing

Efektivní marketingové kampaně zvyšují příjmy, zisky a hodnotu značky. Oblast marketingu se však stává stále složitější s rychle se vyvíjejícími potřebami zákazníků a roztříštěnou interakcí mezi užívanými marketingovými nástroji. Podniky potřebují nové strategie, jak oslovit své cílové publikum a nové kompetence v oblasti elektronizace jsou nyní ke správnému fungování nezbytné, i když jejich využití může být riskantní.

V této oblasti využíváme jedinečný přístup kombinující ekonometrickou analýzu s vědeckým experimentováním. To umožňuje prodejcům lépe komunikovat se svými zákazníky a podstatně zvyšovat efektivitu nákladů na marketing - ať už jsou to tiskoviny, digitální média, direct mail, maloobchodní komunikace, slevy a dotace nebo jakékoliv jiné marketingové investice.

Naše metody pro plánování marketingových kampaní obecně, pomáhají klientům dosahovat zlepšení zisku o 5 až 10 procent díky vyšším příjmům nebo zvýšením efektivity marketingu (nebo obojí).

Zákaznický zážitek

Po mnoho desetiletí se inovace soustřeďovala na produkt. Nyní podniky stále obtížněji dosahují návratnosti svých investic vynaložených do produktových inovací.

Tak jak by se dnes firma měla odlišit od konkurence a růst? Jednou z odpovědí je zlepšení zákaznického zážitku. Navíc jeho důležitost neustále roste, jelikož se základních produktů a služeb se stali komodity a všichni konkurenti hledají nové způsoby, jak se odlišit.

My ve společnosti Contigen pomáháme vytvářet inovace, které zlepšují zákaznický zážitek z užívání produktu nebo služby. Poté, jak se zákazníkem identifikujeme všechny body, v kterých se tento zážitek utváří, pomůžeme klientům provést takové změny procesů, technologií, komunikace či produktů, abychom ho posunuli na novou vyšší úroveň.

bottom of page