top of page
Produktové řízení

Produktové řízení

Výrobky a služby našich klientů jsou základem jejich úspěchu. O tom, jak budou vypadat a komu budou sloužit se primárně rozhoduje v zejména v rámci produktového řízení. 

Vzít na sebe odpovědnost za řízení produktů je odpovědnost, které se můžou úspěšně zhostit jen špičkové společnosti s rozsáhlými zkušenostmi ze skutečného vývoje, řízení a uvádění produktů na trh. My takovými specialisty disponujeme a nebojíme se je nasadit do těch nejkomplikovanějších "produktových misí".
Využíváním služeb produktového řízení je zabezpečován komplex činností, procesů a aktivit, který je zapotřebí ke správnému a kontrolovanému vývoji produktů nabízených organizací. Tyto činnosti zasahují všechna klíčová oddělení společnosti, zákazníky i dodavatele proto je v nejlepším zájmu každé organizace, provádět tyto aktivity správně, opakovaně a s ohledem na nejlepší tržní zkušenosti.
Produktové řízení

Produktový manažer je role v organizaci, která dohlíží na výrobky a služby organizace po celou dobu jejich životního cyklu - od prvního průzkumu, přes návrh a vývoj až po jejich uvedení na trh, stanovení cen či realizaci podpory, aby si produkt na trhu vždy našel svoje zákazníky.

Všechny tyto činnosti jsou tak komplexní a průřezové, že často nemusí Vaše organizace disponovat relevantními lidmi nebo dostatečnou kapacitou pro to, aby všechny byli realizovány včas, ve správném pořadí či návaznostech a přinášeli jen očekávané efekty. Proto Contigen vytvořil mezinárodní tým špičkových specialistů se zkušenostmi z mnoha oborů, kteří jsou mj. schopni pro Vás realizovat následující služby:

> Produktové řízení - V rámci služby probíhá příprava výnosových a nákladových modelů s reflexní tržní situace, detailní definice produktu a jeho variant, příprava produktové strategie, určení prodejních cest, předpokládaný rozsah podpory a další relevantní aktivity.

> Řízení produktového portfolia - konkurenční prostředí se pořád více zahušťuje a u nových služeb je stále komplikovanější najít správnou kombinaci technických vlastností, způsobů prodeje, úrovně cen či produktové podpory, tak aby toto správně zapadlo do stávající struktury produktů a nedocházelo např. ke "kanibalizaci výnosů". 

> Procesní řízení - Dle druhu produktu jsou navrhovány nejvhodnější metody vývoje (např. PLM, Prince 2, SCRUM, …), přičemž součástí tohoto vývoje je i příprava nebo dohled nad obchodními procesy, procesy zřizování služeb, procesy účtování atd., kterou jsou součásti produktu. 

> Produktová komunikace - Nedílnou součástí je zabezpečování vnitřní a vnější komunikace vůči všem dotčeným subjektům a jejich informování o průběhu vývoje, produktových launchech, změnách jednotlivých atributů služeb apod.

> Cenová politika - Součástí parametrů definovaných služeb jsou i jejich ceny, cenová politika a strategie, používané obchodní nástroje, provizní systémy, sezónnosti apod.  

> Produktová a obchodní podpora - Do této oblasti spadá příprava veškeré produktové a technické dokumentace, případových studií, smluv se zákazníky či partnery, manuálů, FAQ, školení atd.  

bottom of page