top of page
Procesní řízení

Procesní řízení

Jsou podstatou spolehlivého a efektivního fungování každé organizace. Jejich správným nastavením může významně získat ale i opakovat zažité chybné chování.

Na základě dlouholetých zkušeností působí Contigen jako důvěryhodný rádce firem a investorů, kteří se zabývají řešením strategických, provozních a finančních restrukturalizací.
Identifikace toho, který proces může být vylepšen je důležitý krok. Ale tento krok je zapotřebí uskutečnit rychle, řízeně, ve správné chvíli a pořadí. A to je důvod, proč naše zkušenosti s Business Process Managementem jsou tak hodnotné. Proto všechna vytvořená řešení musí být taková, aby kromě toho, že jsou efektivní, zachovali organizaci flexibilitu a inovativnost při integraci s již užívanými technologiemi. Kontinuální zlepšování efektivity je důležité, plánování je zásadní, ale jeho provedení je klíčové.
Zvyšování efektivity procesů

Naše zkušenosti z působení jak ve středně velkých tak i v komplexně řízených nadnárodních organizacích, v kombinaci s prověřenou metodologií a pokročilými expertízami jsou zárukou, že můžeme Vaši proměnu v efektivnější organizaci uskutečnit jednodušeji a efektivněji. Od strategického rozvoje, implementaci až po monitoring Vašich business procesů, naše modely Business process managementu zahrnují všechny elementy, které jsou zapotřebí. Všechny, mající pozitivní a dlouhodobý dopad na Vaši organizaci.

Kontinuální uvolňování zdrojů

Používané metodologie, postupy a řešení umožňují organizaci navrhovat, simulovat, realizovat, monitorovat a kontinuálně zlepšovat business procesy a celkovou výkonnost organizace. To je cesta její dlouhodobé vysoké výkonnosti a konkurenceschopnosti. Pro její uskutečnění pracujeme u našich zákazníků na zadáních zejména v následujících oblastech:

Automatizace manuálních úkonů

> Redukce schvalovacích cyklů a schopnost automatizace manuálních úkonů

> Vyšší efektivnost a efektivita aktivit/úkonů

> Kontrola zprůhlednění implementací a rozhodnutí

Kontrola

> Umožnění managementu větší kontroly nad prací jejich oddělení 

> Identifikace úzkých míst

> Identifikace rizik, jejich eliminace a provádění správných rozhodnutí ve správnou chvíli

> Zabezpečování pracovní disciplíny

Efektivita

> Zkracování pracovních cyklů

Zviditelňování a transparentnost 

> Identifikace problémů před tím než budou eskalovány

> Monitoring času potřebného pro uskutečnění aktivit

> Transparentnost rozhodnutí

Shoda a kontrola

> Zabezpečování správných úkonů a rozhodovacích procedur

> Redukce potenciálních nedostatků způsobených lidskou chybou 

> Revize záznamů

> Transparentnost

Typické druhy dodávek a výstupů

> Procesní mapování

> Procesní analýza, výkazy trendů, BI

> Zvýšená produktivita - odstranění zbytečných nebo opakujících se kroků

> Eskalace a upozornění 

> Redukce čekání 

> Eliminace neproduktivních úkonů

> Redukce pracnosti a provozních nákladů

bottom of page