top of page
Technologická podpora a vývoj

Technologická podpora a vývoj

Zabezpečování služeb technologické podpory infrastruktury, důležitých aplikací a vývoje software.

Současné  technologické prostředí je složitější a komplexnější než kdykoliv předtím a náklady na jeho správu a údržbu nezadržitelně rostou. Prostřednictvím našich expertů z oblasti řízení aplikací jsme schopni u našich zákazníků eliminovat tyto dopady a efektivně zabezpečovat chod a rozvoj jejich systémů a aplikací, aby se mohli věnovat klíčovým oblastem jejich podnikání.  

V našem portfoliu máme širokou škálu služeb v oblasti řízení a podpory aplikací (AMS) a infrastruktury (IMS), abychom klientům umožnili vybrat a využívat jenom ty, které aktuálně potřebují. V naší nabídce máme množství technologických služeb včetně správy a podpory aplikací a infrastruktury, systémové integrace, zákaznického vývoje a úprav či plánování a řízení zdrojů.

Tyto aktivity ještě propojujeme s dalšími expertními činnostmi vč. projektového a procesního řízení, abychom mohli klientům poskytovat ucelené řešitelské celky pro maximalizaci synergie dodávaných služeb.

Implementace

Snad žádný systém, technologie či řešení neexistuje izolovaně od okolního světa. Navazují na okolní systémy a aplikace, aby se následně mohly stát součástí komplexnějších řešení. Při jejich zavádění a integraci využíváme postupy a expertních znalostí odborníků z více oblastí tak, aby bylo splněno zadání a očekávání našich zákazníků. Současně dbáme o to, aby byl při implementaci maximálně využit potenciál, který nová technologie nabízí.

Typické služby, které v této oblasti poskytujeme jsou zejména:

> Implementace a přizpůsobení řešení cílovému prostředí

> Integrace se stávajícími systémy

> Migrace a úprava dat a konfigurací

> Podpora implementace a post-implementační aktivity

Podpora a provozování 

My ve společnosti Contigen víme, že žádná technologie či řešení po jejím nasazení nefunguje bezobslužně a je zapotřebí jí věnovat nezbytnou péči, aby se stala nedílnou součástí života organizace a jejího každodenního užívání. Prostřednictvím našich specialistů se rádi budeme zabývat jejím bezproblémovým provozem, udržovat ji v optimálním stavu, řešit standardní i nestandardní situace a rozvíjet dále její schopnosti tak, aby co nejvíce pomáhala Vašemu růstu.

V této oblasti naši konzultanti poskytují zejména následující podpůrné činnosti:

> Správa a administrace řešení 

> Uživatelská a technologická podpora úrovně L1 - L3

> Správa a podpora zákaznických úprav

> Řízení a dohled nad optimální výkonností

> Správa a podpora vylepšení a upgradů

Vývoj a úpravy

Může se stát, že našim zákazníkům plně nevyhovuje typizované řešení nebo standardizovaná technologie a chtějí mít svoje vlastní dílo. To pro naše týmy neznamená jen provádění detailních procesních, funkčních a organizačních analýz ale i následný design nového či zásadní úpravy stávajících řešení a technologií. Neznamená to jenom vývoj softwaru či úpravu systému, není jen programování či změna parametrů, záleží i na zaužívaných postupech, očekávané úrovni kvality, budoucí rozšířitelnosti, výkonu a spolehlivosti. 

Typické služby, které v této oblasti poskytujeme jsou zejména:

> Technická rekonfigurace řešení

> Customizace a úpravy plikací 

> Zákaznický vývvoj software

Jsme realizátorem změn u našich zákazníků. Známe dokonale nástroje a technologie, které používají a umožňujeme jim využít naplno jejich možností.

ONDREJ WALLACE, PARTNER

Technologie a aplikace

Expertů na konkrétní technologii či aplikaci je omezené množství a obvykle pracují na několika projektech současně. Proto je obvykle jejich kapacita sdílena mezi několika zákazníky čímž je dále podporován jejich profesionální růst a zkušenosti.

Naši experti jsou aktuálně schopni poskytovat podporu pro následující technologie a aplikace: 

> OS infra: AS/400, OS/2, WinStack, LinStack, vmWare

> Net infra: Ericsson, Nokia, Cisco, Juniper

> Security: Qualys, F5, Check Point, nCipher, Palo Alto, Fortinet

> SIEM: ELK stack (Elastic search /Kibana / Logstash), QRadar, LogPoint

> ERP: Amdocs, SAP

> BPM: Pega 

Dostupnost nejvhodnějšího experta pro provozovanou technologii, prostředí nebo aplikaci může být poskytnuta na vyžádání.

bottom of page