top of page
Brand ambassador

Brand ambassador

Umísťovat svoje produkty a služby na fragmentovaných Evropských trzích vyžaduje jejich detailní znalost i atypické přístupy. Podělíme se o jeden z nich.

Někdy nejde všeho dosáhnout jen tvrdým prosazováním svých zájmů, služeb či produktů. Často je zapotřebí směrovat svoje úsilí na menší či nepřímé cíle, aby se možná v budoucnu dalo dosáhnout toho, o co dlouhodobě usilujete. A to je obvyklým posláním služeb Brand ambassadora, kterými je možno pomoct prosazovat zájmy výrobce, poskytovatele či dodavatele na cílových trzích.
U uvedených služeb je naší strategií nevstupovat do přímého obchodního vztahu s koncovým zákazníkem nebo partnerem, ale zejména vyvolat jejich zájem o nové produkty a služby tak, aby je mohli využívat ve své každodenní činnosti. Přitom je vždy sledovaným cílem spokojenost zákazníka, partnera i zastupovaného výrobce.
Brand ambassador services
Chytře na nové trhy 

S podrobným poznáváním a porozuměním specifikům každého segmentu, místních trhů EU a regionálních specifik je hledání nových potenciálních obchodních příležitostí jednou z hlavních činností Brand ambassadora. Jeho dalším ceněným posláním je taky vytváření, rozvoj a podpora nově budovaných vztahů mezi nově příchozími výrobci a jejich potenciálními nebo stávajícími klienty, u nichž byly nepřímo iniciovány nebo nově identifikovány nové příležitosti.

Typické aktivity a služby, které můžeme v této oblasti poskytnout na vybraných trzích jsou mj.:

> Obeznámení s novými brandname a produkty - Značku či produkty, které nikdo nezná, nemá žádný zákazník důvod obstarávat ani zkoušet, protože neumí vyhodnotit, jestli splňují jeho očekávání, potřeby nebo kritéria. Je nutno, aby mu takové řešení či značku představil a doporučil někdo, komu důvěřuje, reálně mu popíše všechny výhody i rizika, a argumenty ho přesvědčí, jestli by o obdobném produktu měl minimálně uvažovat nebo ho zahrnout do dalších plánů.

> Vytváření podmínek a prostředí pro realizaci produktů a služeb – Aby se určité produkty či výrobce stali u zákazníků preferovanými, je nutno u mnoha zákazníků interně vyvinout nemalé úsilí, aby vzbudili jejich důvěru a dlouhodobě se u nich mohli prosazovat. Proto je nutno absolvovat mnoho vysvětlujících schůzek, zkoušení a testování v různých odděleních i nasazení v úvodních projektech. Pokud je produkt dobrý a splňuje očekávání, zákazník ho rád nasadí do ostrého provozu.

> Iniciace poptávky po produktech a službách – Když je detailně známé prostředí zákazníka, je nutno sledovat vývoj jeho požadavků, které by mohli uspokojeny novými produkty a službami v rámci nově otevíraných projektů. V takovém případě je nutno už jen vybrat a zapojit do vztahu se zákazníkem vhodného partnera, který je schopný takový projekt nebo řešení realizovat.

> Podpora a dohled nad realizací projektů - I když je dodávka řešení a služeb realizována partnery a resellery, je vhodné, aby měl výrobce nezávislé informace o spokojenosti koncového zákazníka s jeho dodávkou i alternativní cesty pro řešení některých situací nebo zmírnění dopadů. To se může stát neocenitelným zdrojem poučení pro další projekty výrobce v daném regionu.  

… a to je obvyklým posláním služeb Brand ambassadora - pomoct prosazovat zájmy výrobce, poskytovatele či dodavatele na cílových trzích.

DAGMAR KOLBEROVA, MANAGING PARTNER

bottom of page