top of page
Personální efektivita

Personální efektivita

Aktivity v oblasti efektivnějšího využívání potenciálu týmu i jednotlivců.

Umožňujeme organizacím dosahovat skvělých výsledků tím, že přesně chápeme a maximalizujeme využití potenciálu jejich lidí i vnitřní kultury, aby mohli realizovat svoji novou obchodní strategii.
Špičková týmová efektivita

Společnost Contigen pomáhá vytvářet, udržovat a zlepšovat vysoký výkon týmů mj. i pomocí behaviorálních analýz.

Naše práce obvykle začíná uskutečněním analýz chování, s následnou realizací pravidelných kvartálních review a průběžného koučování za účelem dosažení výrazně lepších týmových výsledků. Tím dosahujeme jak zlepšení výkonnosti jednotlivých týmů, tak i zaplnění výkonnostních mezer vznikajících v průběhu projektu.

Identifikace a rozvoj vůdců

Pomáháme vedoucím týmů na všech úrovních rozvíjet schopnosti a dovednosti, které potřebují k dosažení lepších výsledků.

Podporujeme vůdce, protože se zaměřují na řešení každé obchodní výzvy tím, že pomáhají vystihnout a řešit individuální problémy jednotlivého manažera či týmové dynamiky. Naše rozvojové programy a koučování nabízí širokou škálu nástrojů a technik, kterými jsou rozvíjeny jak týmové dovednosti, tak i schopnosti jejich vůdců, aby byly identifikovány co nejefektivnější cesty ke splnění ambiciózních cílů celé organizace. Tímto způsobem úspěšně zlepšujeme výkon jednotlivých vedoucích pracovníků, představenstva, vedoucích týmů i mnoha manažerů v organizacích našich klientů.

Změny chování a kulturní změny

Uskutečňujeme transformační a změnové programy, které přinášejí prokazatelné posuny v oblasti vnitřní kultury i podnikatelských výsledků. Přinášíme zkušenosti z analýz chování, abychom pomohli nastavit vysoce cílené a praktické programy změn. Rozvíjíme firemní kulturu, založenou na práci s riziky, se zákazníky, učení se a zlepšování výkonnosti, aby vše ladilo s potřebami jejich klientů.

Strategický rozvoj talentů

Pomáháme organizacím přitahovat, podporovat, rozvíjet a udržovat talenty, které potřebují dnes a budou potřebovat i v budoucnu. Naše práce zahrnuje budování takové organizační struktury a podmínek, které přilákají různorodé talenty dnes vstupující na trh a zároveň zajistí rozvoj jejich potřeb v budoucnu s minimem personálních otřesů. Tyto struktury a podmínky by měli organizaci zajistit existenci kultivovaného, udržitelného a zdravě se rozvíjejícího talentového fondu -  od přitahování Generace Z k budování nových talentů zevnitř.

Efektivita lidí pomáhá našim klientům natrvalo uvolnit plný potenciál svých lidí - od pracovního stolu až do předních linií businessu.

DAGMAR KOLBEROVA, MANAGING PARTNER

bottom of page