top of page
Organizační design

Organizační design

Aktivity v oblasti změn struktury a fungování organizací.

Pracujeme v organizacích na návrhu jejich optimální struktury a procesů, aby usnadňovali a napomáhali k úspěšné realizaci jejich obchodních strategií.
Naším cílem je budovat organizace s takovou strukturou a výkonností, aby dlouhodobě dosahovali špičkové výkonnosti i díky jejich efektivnímu designu a flexibilní struktuře.
Návrh organizační struktury

Při návrhu struktury organizace jde o vytvoření nejvhodnějšího organizačního uspořádání, které umožní efektivně realizovat zamýšlené obchodní strategie. Zahrnuje v sobě mj. vytvoření a určení rolí v centrále organizace, regionálních zastoupení a obchodních jednotek, které budou fungovat v souladu s požadovaným modelem řízení. Toto zahrnuje taky definování organizačních schémat, rolí a odpovědností na každé úrovni, aby došlo k jasnému vymezení pravomocí a bylo dosaženo co nejvyšší efektivity takové struktury.

Tak pomáháme organizacím vytvořit optimální design celé struktury organizace, rolí a odpovědností, vedoucích k vyšší odpovědnosti a efektivitě.

Funkční design

Funkční design je o definování optimálního uspořádání pro každou funkci, nalezení správné rovnováhy mezi centrálním výkonem a konzistencí a hybridním místním designem, které nejlépe slouží podnikání. Kromě organizační struktury těchto funkcí jsou procesní a rozhodovací prahové hodnoty definovány tak, aby odrážely rovnováhu mezi kontrolou a posílením pravomocí. Konečně, dimenzování a celkové náklady každé funkce musí splňovat osvědčené postupy ve srovnatelných organizačních prostředích.

Úloha ústředí organizace a center služeb

Rozvíjíme nejchytřejší organizační uspořádání firemních center a globálních obchodních služeb, které podporují globální strategie, umožňují synergie a poskytují podnikům větší služby. Počínaje požadovanou rolí firemního centra bude projekt Global Business Services (GBS) účinně distribuovat aktivity mezi místními platformami (GBS) a obchodními jednotkami. Vzhledem k tomu, že se společnost GBS bude postupně vyvíjet s typickými organizacemi, řízením a modely financování, služba poskytovaná podniku zvyšuje efektivitu a efektivitu.

Správa, administrace a řízení

Vyvíjíme pokročilé modely řízení společnosti, které zahrnují to nejlepší ze světových postupů, aby vyvážily roli představenstva, generálního ředitele a výkonných týmů. Přijmeme operační řízení jako nervový systém organizace s průnikem kultury a vedení na jednom konci a formální organizační strukturou na straně druhé. Každá organizace má jedinečný model řízení. Umožňujeme vynikající organizační výkonnost při rozhodování o rychlosti, kvalitě a výkonu tím, že navrhujeme nejúčinnější provozní a správní struktury správní rady.

Strategického úspěchu je možno dosáhnout jen se správně fungující organizací - musí být dobře funkčně navržena, řízena efektivně fungujícími týmy a podporovaná správně motivovanými zaměstnanci.

JIRI PAROLA, PARTNER

bottom of page