top of page
Správa majetku a investic

Správa majetku a investic

Řízení aktivit pro efektivní správu svěřených aktiv.

Tým odborníků správy majetku a investic společnosti Contigen spolupracuje se soukromými investory, správci aktiv i vlastníky majetku. Většina naší práce zahrnuje oblasti firemní strategie, řízení rizik a regulace, distribuce, investiční schopnosti a řízení ziskovosti. Neustále rostoucí podíl naší práce je na křižovatce s týmem pro digitální, technologické a analytické služby, který pomáhá klientům budovat jejich obchodní modely s výhledem do budoucna.
Podnikové strategie

Pomáháme našim klientům přijmout strategii, která jim pomůže úspěšně a rychle se prosadit na rozvíjejícím trhu. Identifikujeme oblasti podnikání s potenciálem růstu, definujeme strategie investování nebo dezinvestování, poskytujeme podporu při fúzi a akvizicích, řídíme procesy náležité péče a pomáháme při integraci po fúzi.

Zákazníci a distribuce

Vedeme klienty při vytváření obchodní strategie, vytváření efektivní distribuční organizace a připravujeme nabídky pro cílové trhy přizpůsobené konkrétním skupinám zákazníků. Náš tým lokálních a mezinárodních odborníků nejenom nabízí přehled o jednotlivých trzích, ale také pomáhá definovat vhodné strategie vstupu na ně a provádí mezinárodní expanzi.

Produktové strategie

Podporujeme naše klienty při definici a vývoji produktových strategií jak tradičních, tak pro alternativní služby. To mj. zahrnuje revizi a optimalizaci produktového portfólia, vývoj nových inovativních produktů a jejich rychlé uvádění na trh.

Profitabilita a hodnotová analýza

Ukazujeme našim klientům cesty jak zvyšovat jejich ziskovost a efektivitu multidimenzionální analýzou stávajících organizačních struktur a rolí v hodnotovém řetězci. Naše vlastní databáze nákladů a talentů nám umožňuje poskytovat jim relevantní srovnání (benchmark), které jim pomáhá při přijímání odpovídajících obchodních rozhodnutí.

Řízení rizik a regulace

Úzce spolupracujeme s experty v oblasti finančního řízení a řízení rizik, abychom mohli klientům pomoct při posuzování rizik plynoucích z podnikatelského prostředí, zaměstnání, regulací či legislativy, a které musí brát do úvahy v oblastech jejich podnikání. Následně pomáháme klientům při definici opatření, procesů, politik a potřebné infrastruktury pro jejich smysluplnou eliminaci.

Digitalizace, technologie a inovace

Podporujeme naše klienty při přípravě jejich strategie v oblasti technologií, digitalizace, inovací a outsourcingu. Vyvíjíme klientem jednoduše použitelné nástroje datové analýzy, díky kterým můžou investiční správci či správci rizik pracovat mnohem efektivněji.

bottom of page