top of page
Pojišťovnictví

Pojišťovnictví

Aktivity související s efektivním poskytováním pojišťovacích služeb.

Společnost Contigen má odborné znalosti v oboru, strategické přístup, analytické znalosti a inovace, které vytvářejí hmatatelnou hodnotu pro pojišťovny i zajistitele.
Naše zkušenosti v oblasti pojišťovnictví plynou ze třech hlavních oblastech: strategie, provoz a finance. Při každé příležitosti naše firma neváhá využít expertního intelektuálního kapitálu a osvědčených postupů, které nás vždy dovedou k návrhu nejvhodnějších řešení, přinášejících výrazný užitek našim klientům.
Finanční efektivita

Naši pověst budujeme na špičkové analýze a pragmatickém přístupu při implementaci, abychom optimalizovali řízení rizik, kapitálu a hodnoty v mnoha obchodních odvětvích. Vyvíjíme rámce pro měření zisku, rizika, využití kapitálu, vytváření hodnot a výkonnosti, abychom posoudili a zlepšili finanční efektivitu, aby splňovali regulační kritéria a tvořili trvalou konkurenční výhodu.

Strategie a růst

Vzhledem k tomu, že celý trh pojišťovnictví pokračuje v konsolidaci a restrukturalizaci, je dosažení ziskového růstu klíčem k dlouhodobému přežití. Naše společnost proto kombinuje nástroje strategické analýzy s rozsáhlými informacemi o různých firmách, trzích a aktivitě v hodnotovém řetězci, které pomáhají pojistitelům navrhnout strategie, které jim dávají konkurenční výhodu.

Efektivní řízení nákladů

V dnešním ekonomickém prostředí je efektivní správa a řízení nákladů na vrcholu zájmu pojistitelů. Náš diferencovaný přístup k jednotlivým druhům nákladů nám přináší celostní, detailní a kompetentní pohled pro řízené udržování nákladů v plánovaných mezích. Náš přístup rozlišuje šest oblastí nákladů a hodnotí jejich různé vrstvení v rámci hodnotového řetězce i klíčové faktory ovlivňující jejich strukturu a výši.

Provozní efektivita

Zatímco mnozí pojistitelé vyvíjí odvážné strategie, často se potýkají s tím, jak je uvést do každodenní praxe - neúspěšné IT projekty nebo setrvačnost stávajících procesů jsou stále běžné. Námi vyvinuté postupy při implementaci provozních změn nám umožňují úspěšně zavádět a řídit transformační změny u našich zákazníků. Počínaje počátečním pochopením strategie, následované návrhy projektů respektujících užívané infrastruktury až k úpravě podnikového operačního modelu a IT architektury.

Marketing a distribuce

Na základě našich zkušeností s řízením maximalizujeme produktivitu prodeje, optimálně konfigurujeme distribuční kanály a jasně sledujeme kriteria definovaná našimi klienty. Naše expertízy mj. zahrnují lepší cílení; vylepšené obchodní procesy; sladění infrastruktury, prodeje, cenotvorby a služeb s cílem dosažení vyšší celkové ziskovosti.

Vývoj a řízení produktů

Díky optimalizaci produktového portfolia pomáháme pojistitelům zlepšit jejich hospodaření a nabídku zákazníkům. Inspirujeme zákazníky, aby se stali inovativnějšími, rychleji přinášeli nápady na trh, efektivněji řídili hospodárnost jednotlivých produktů i celkové portfolio služeb a kombinovali produkty dle společných zákaznických potřeb.

Tvorba a řízení cen

Neustálé udržování profitability a diferenciace je klíčem k úspěchu mnoha společností. Vedeme zákazníky k tomu, aby sledovali a vyhodnocovali změny chování zákazníků, přidávali k nim další faktory rozhodování, investovali do vývoje a návrhu produktů a vylepšovali užívané cenové nástroje.

Regulace a legislativa

Společnost Contigen se snaží respektovat trendy tohoto odvětví, radí klientům v otázkách regulace, spolupracuje s regulačními orgány a dalšími subjekty tvořícími legislativu při hledání řešení komplexních problémů v tomto oboru.

Správa pohledávek

Námi vyvinuté postupy zahrnují - řízení a kontrolu úniků pohledávek vč. podvodů, nadměrného obohacování, nesprávného řízení sporů i neefektivní řešení reklamací. Navrhujeme postupy a řešení pro zlepšování procesů a přizpůsobujeme řízení a pobídky organizace k podpoře těchto zlepšení.

bottom of page