top of page
Maloobchodní služby

Maloobchodní služby

Aktivity v oblasti distribuce a prodeje zboží a služeb spotřebitelům.

Podnikání v maloobchodě není jednoduché a situace se navíc moc nezlepšuje. Naši klienti čelí těžké konkurenci online obchodníků, zkušených specialistů a diskontních obchodních modelů - zatímco spotřebitelé jsou pod neustálým ekonomickým tlakem.
Kombinace nových obchodních modelů a vrůstajícího tlaku spotřebitelů vyústila v situace, kdy zákazníci kladou mnohem vyšší nároky na své maloobchodní dodavatele a mají možnost vybrat si to, co potřebují, z mnoha zdrojů. Tento druh nátlaku ústí do situace, že hranice mezi ziskem a ztrátou je velice úzká a jen málokterý maloobchodník je dlouhodobě úspěšný.
V takto náročné době se u našich klientů primárně zaměřujeme na akceleraci růst a jeho efektivní financování. Pracujeme na zdokonalování jejich retailových dovedností aby odolali proudu času stali se jejich trvalou hodnotou.
Strategická proměna

Tradiční obchodní modely mnoha našich klientů jsou teď vystaveny extrémnímu tlaku. Pracujeme teď s nimi a  nové definici vize budoucnosti jejich podnikání a připravujeme projektovou mapu jednotlivých kroků k její realizaci. Poskytujeme jim průběžnou podporu při jejich realizaci, aby zužitkovali naše zkušenosti z tohoto odvětví. Naše transformační práce probíhají od nových modelů řízení obrátkovosti zboží až nové finanční nástroje, kterými se mění celá transformace. Tyto projekty mění dlouhodobou strategii jejich podnikání a v průběhu několika let přinese svým zákazníkům nové výnosy a významně modernizovanou nabídku.

Merchandising, nákup a marketing

Merchandising, nákup a marketing jsou jádrem mnoha klíčových prvků nabídky pro zákaznicky. Máme dlouholeté zkušenosti v oblastech tvorby cen, propagace, loajality, cíleného marketingu, správy portfolia, strategie kategorií produktů, privátních značek a vyjednávání. Naše práce spojuje detailní analýzu s praktickým přístupem ke společnému řešení problémů, co je min. dobrým předpokladem k udržení existujícího postavení klientů.

Dodavatelský řetězec a provoz

Maloobchodníci jsou v centru poskytování služeb zákazníkům. Obchodní modely, které jsou potřebné k jejich k získání, představují pro operátory a celý dodavatelský řetězec větší komplikaci v době, kdy je zákaznický servis důležitější než kdykoli předtím. Spolupracujeme s našimi klienty, abychom řídili změny až na úroveň prodejen a odbytových míst. Abychom dosáhli trvalých změn, připravujeme pro operátory  nástroje, které jim poskytují správné informace pro přijímání lepších rozhodnutí v době, kdy je potřebují a ve formátu, který jsou schopni zpracovat. Kromě práce na prodejnách spolupracujeme s našimi klienty na řízení dodavatelského řetězce. Abychom porozuměli finálním dopadům jejich rozhodnutí na zákazníky i prodejny a navrhujeme plány na zlepšení - od změn v řízení zásob až k vyšší efektivitě celého dodavatelského řetězce.

​​Formy, nemovitosti a kapitálové plánování

S novými vyzyvateli v odvětví se mnozí z našich klientů snaží zlepšit nebo znovu objevit pro ně nejvhodnější formy obchodu. Spolupracujeme s nimi při návrhu nových obchodních formátů, abychom je proměnili na životaschopné provozní modely, s novými odbytovými místy a novými způsoby fungování provozu. Současně s tím připravujeme i optimalizaci využití jejich nemovitostí a prostor, výběr funkcí a redesign modelu obchodní efektivity.

Mnoho našich klientů také zjistilo, že růst v elektronickém obchodě nebo u nových obchodních formátů pro ně znamená, že nemusí zavřít stávající prodejny. Snažíme se našim klientům pomoc pochopit, kde se nacházejí jejich silné stránky, kam investovat a které cesty zaslepit, aby dosahovali trvale vysoké efektivity.

Finanční přehled a kontrola

Maloobchod je o detailu. Konečné finanční výsledky jsou výsledkem tisíců rozhodnutí stovek lidí. Výsledkem je, že prognózy o stavu a řízení obchodu se stávají náročnými jak vedení financí tak i pro vedení společnosti. Spolupracujeme s našimi klienty, abychom rozdělili klíčové finanční ukazatele do jednotlivých komponent, z kterých jsou tyto ukazatele vzniklé. Poté jsem schopni vytvářet finanční výkazy a prognózy, které sedají přímo převádět na potřebná opatření.

Nástroje a systémy

V prostředí stále větších složitostí potřebují naši klienti stále více softwareových nástrojů, pro zabezpečení a udržení plánovaných změn. Na druhou stranu, většina softwaru, který je k dispozici pro maloobchod, je horší než volné aplikace, které mají na svých smartphonech. Snažíme se proto pro ně navrhnout softwareové nástroje, který pracuje v souladu s prostředím a postupy, které oni sami používají. Takový software potom může mít i podobu inteligentní telefonní aplikace a bude úplně jiný, než běžná maloobchodní aplikace. Proto taky spolupracujeme s mnohými IT společnostmi, abychom jim poskytli podporu a služby na světové úrovni a zajistili tak dlouhodobou udržitelnost.

Lidi a organizace

Lidé jsou dnes středem konkurenční výhody v podnikání. Naše zkušenosti se zástupci maloobchodních prodejců v oblasti lidských zdrojů a organizačních změn zahrnují budování společných týmů nezbytných k tomu, aby získali novou schopnost holisticky měnit strukturu organizace, která pak bude v souladu nově nastavenou strategií.

bottom of page