top of page
Jak může GDPR pomoct menším firmám

Jak může GDPR pomoct menším firmám

U většiny malo i velkoobchodníků je teď řešeno téma, které u nich vyvolává strach, obavy či rozčilení - GDPR.

S velkými i malými maloobchodníky bylo teď často diskutováno jedno téma, které u nich vyvolává reakce strachu, frustrace, nudy či rozčilení: GDPR. Panuje mezi nimi všeobecná obava ve vztahu k nařízení o ochraně osobních údajů, kterou je možno opakovaně slyšet: jedná se o nákladné, legislativně vynucované zatížení, které bude brzdit jakýkoliv business postavený na znalostech informací o zákaznících, a to zejména u velkých společností.

Zejména TI, kteří jsou schopni dívat se trochu dál a s delší perspektivou se mohou stát potenciálními vítězi tohoto souboje, když pochopí jaká příležitost se za GDPR skrývá. Tato příležitost by mohla být obzvláště atraktivní pro malé a agilní potravinářské podniky.

Obzvláště menším společnost by GDPR mohlo pomoct minimálně srovnat některé konkurenční podmínky. Například se souhlasem zákazníka může malý maloobchodník požádat o veškerá data o této osobě z jakéhokoli velkého supermarketu, kde předtím nakupoval, což může zahrnovat všechny údaje o věrnostních kartách a uskutečněných nákupech, které byly získány v průběhu let. Jednoduchým kliknutím by mohla zmizet jedna velká konkurenční výhoda a menší společnosti by tyto data mohli pomoct k návrhu vhodnějšího sortimentu a novému cílení připravovaných nabídek..

Od Jana Libalova

Názor byl poprvé publikován na Contigen 

AUTOŘI

Lusknutím prstů teď může velkým obchodníkům zmizet významná konkurenční výhoda, zatímco menší společnosti ji mohou využít k vytváření nových a inovativních obchodních modelů.

Zatímco toto poskytne vzrušující příležitosti malým inovativním podnikům, oni při jejich využívání budou muset splnit řadu kritérií, aby je dokázali efektivně využít.

Jednak budou muset přesvědčit spotřebitele, že budou důvěryhodným správci jejich údajů. Velké nadnárodní řetězce zde budou mít významnou výhodu, neboť zaváděli své značky postavené po desetiletí, takže menší firmy bez mezinárodní pověsti budou muset být přesvědčivější. Budou například muset najít způsob, jak snadno a jasně vysvětlit metody ochrany údajů, které používají, vyzvednout jejich roli v místní komunitě nebo spolupracovat s existujícími důvěryhodnými značkami, aby zlepšili povědomí o nich.

Další věc, kterou budou muset menší firmy udělat, je vytvořit přesvědčivé argumenty o tom, jakým způsobem takto získaná data využijí. Můžou např. navrhnout nové služby, jako jsou personalizovaná balení zboží, nové nákupní trasy, změna designu odbytových míst nebo nové cenové a slevové programy.

Nemusí jít jen o supermarkety, které budou žádat o sdílení údajů o zákaznících. Může se jednat o údaje o nákupním chování, údaje ze sociálních sítí a reakcích na nabídky, údaje z se zařízení spotřebitelů atd. To může otevřít nové příležitosti malým podnikům při přípravě nabídek, které budou cílenější.

Celkově z pohledu GDPR a využití dat o zákaznících existuje pro menší podniky zajímavý prostor k vytváření inovativních a vysoce konkurenčních obchodních modelů, kterými můžou aktivně narušovat hegemonii velkých obchodníků. Proč této příležitosti nevyužít.

  • Šedý Twitter Icon
  • Grey LinkedIn Icon
bottom of page