top of page
Využití GDPR jako konkurenční výhody

Využití GDPR jako konkurenční výhody

Pro mnohé společnosti je regulace v oblasti zpracování údajů velkou zátěží, protože její implementace stojí a bude stát velké společnosti milióny eur.

Dne 25. května 2018 jsme překročili dlouho očekávanou metu, kdy vešlo v platnost obecné nařízení o ochraně údajů (GDPR), přičemž toto nařízení spotřebitelům zajišťuje, že spotřebitelé budou mít lepší kontrolu nad tím, jak společnosti nakládají s jejich osobními informacemi, které jim poskytli.

Pro mnohé společnosti je regulace v oblasti zpracování údajů velkou zátěží, protože její implementace stojí a bude stát velké společnosti milióny eur. Některé z nich však mohou pohlédnout dal, za rámec tohoto nařízení a začít přemýšlet o tom, jak vytvořit inovativní a výnosné obchodní modely, které doposud nebyly možné.

Se ztrátou totální kontroly nad současnými a historickými údaji o spotřebitelích, se vláda nad nimi navrátí zpět k zákazníkům a organizace budou muset vystupovat tak, aby jim byla umožněna kontrola nad nimi jen jako odměna za poskytnutou důvěru. S ohledem na to, jak důležité aktivum představují osobní údaje při nabídek produktů a služeb, mohli by se stát novým bojištěm při získání nových či významných zákazníků.

Za příklad můžeme vzít obnovy pojistných smluv. Po dlouhé roky se velké pojišťovny spoléhaly na dlouhé výpovědní lhůty a nepřehledné srovnávací procedury, které odrazovaly zákazníky od změny pojišťoven na konci doby výročí smlouvy a mohli tak realizovat svoje zisky z důvodu jejich jednoduché obnovy a prodlužování. Avšak díky GDPR mohou teď spotřebitelé jednoduše požádat své stávající pojišťovny o předání svých údajů konkurenci, takže kliknutím na jediného tlačítka může dojít ke ztrátě jejich klíčové konkurenční výhody.

Chce-li někdo využít této příležitosti, firmy zaměřené na domácnosti či malé firmy ve všech odvětvích by měly udělat dvě věci. Za prvé, musí přesvědčit spotřebitele, že jsou důvěryhodným správcem jejich údajů. Být známá a uznávaná značka pomáhá, ale společnosti také musí proaktivně sdělovat své bezpečnostní a ochranná opatření týkající se ochrany osobních údajů a vysvětlovat, jak a kým jsou jejich data využívána. Ale  získání údajů o zákazníkovi je jen základním předpokladem k tomu, aby jakákoliv organizace mohla u takového spotřebitele realizovat svoje služby nebo mu mohla nabízet produkty.

Od Jan Beno

Názor byl poprvé publikován na Contigen 

AUTOŘI

Jakmile začne GDPR platit, spotřebitelé si budou stále více uvědomovat, jak cenné jsou informace o nich a budou za ně očekávat odpovídající protihodnotu.
JAN BENO, MANAGING PARTNER

Za druhé, spotřebitelské odvětví by mělo vytvářet skutečně důvěryhodné a přesvědčivé nabídky výrobků a služeb na základě poskytnutých osobních dat. Jakmile začne GDPR platit,spotřebitelé si budou stále více uvědomovat,jak cenné jsou informace o nich a budou za ně očekávat odpovídající protihodnotu. Může to být lepší uživatelské ovládání, vhodné doplňkové služby nebo nově navržené produkty. Ti, kteří budou schopni motivovat spotřebitele ke sdílení většího množství osobních údajů, budou taky moct vytvářet zajímavější a přitažlivější nabídky, které pak přilákají více zákazníků a získají zajímavější uživatelská data. 

Tyto úvodní návrhy jsou prvními kroky k využití GDPR jako konkurenční výhody. Toto ale může být využito i jiným způsobem např. k vytvoření nových ale potenciálně rušivých obchodních nabídek. Co když důvěryhodný maloobchodník nebo obchodní organizace budou nabízet zákazníkům například službu podpisových či osobních certifikátů? Se souhlasem zákazníka by mohli shromažďovat osobní údaje z více zdrojů, včetně ostatních maloobchodníků, bank, pojišťoven, telekomunikačních společností, sociálních médií nebo přenosných zařízení. Takové služby by zákazníkům ušetřili potíže s vyplňováním formulářů a umožnili jim získat vhodnější produkty a služby, aniž by museli zkoumat jednotlivé poskytovatele služeb nebo se obávat, že by mohly být zneužity jejich základní osobní údaje.

Změny, které přináší GDPR, se nestanou přes noc, protože vzdělávání a osvěta spotřebitelů si vyžádá čas na jejich vytvoření. Ale ti, kteří se již teď dívají dále do budoucnosti, mohou začít rychle rychle expandovat, vymýšlet nové služby a chopit se příležitosti, na rozdíl od těch, pro které se GDPR stane jenom dalším v řadě nudných předpisů.

bottom of page