top of page
Ondrej Soukal Partner, Market & business development

Ondrej Soukal
Partner, Market & business development

Ondrej Soukal
Ondrej je obchodním ředitelem pobočky v Praze. Má téměř desetiletou zkušenost v zastupování předních společností na trzích západní, střední a východní Evropy při budování nových trhů, tvorby partnerských sítí a akvizice zákazníků zejména v technologickém a spotřebním sektoru.
Ondrej definoval standardizované podmínky a postupy pro vstupy na některé trhy, pomáhal prosazovat nové metody prezentace a reportingu pro zavedené výrobce nebo nově vznikající značky. Tato angažovanost přinesla nové výsledky pro společnosti zajímající se o vstup na evropské trhy, které jsou silně regulovány a značně obchodně i jazykově diverzifikovány.

Přestože mimoevropské společnosti vstupují do zdánlivě homogenního obchodního prostoru, můžou být často překvapeni rozdílností jednotlivých národních trhů i množstvím legislativních bariér.

Ondrej původně nastoupil do pražské kanceláře Contigen poté, co absolvoval Evropský institut pokročilých studií. Hovoří plynně česky a anglicky a je schopen vést hovor v ruštině.
bottom of page