top of page
Letecká doprava

Letecká doprava

Aktivity v oblasti letecké dopravy, přepravy a logistiky.

Připravujeme naše klienty na budoucnost mobility již dnes.

Poskytujeme naše rady globálním, regionálním a nákladním dopravcům, výrobcům originálního vybavení v oblasti leteckého průmyslu či jejich dodavatelům, letištím, MRO a dalším poskytovatelům služeb v odvětví letecké přepravy, dopravy a cestování v tom, jak zvýšit hodnotu jejich akcionářům a zúčastněným stranám, optimalizovat operace a maximalizovat obchodní a organizační efektivitu.

I když plně rozumíme nuancím i speciálním funkcím v letectví, jako je síťové plánování nebo technické obstarávání, má náš tým také přístup k široké škále odborných studií a expertíz, které využívá tak, aby naši klienti mohli přinášet do svých podniků ty nejlepší nápady z celé řady průmyslových odvětví.

V rámci sdílení znalostí spolupracujeme také s našimi kolegy z ostatních odvětví dopravy  (železniční, silniční, lodní doprava a logistika; expresní a poštovní poskytovatelé), abychom mohli klienty obsluhovat v co nejvíce oborech.

Jsme v popředí realizace změn u zákazníků v oblasti letecké dopravy, abychom neustále dohlíželi na klíčové ukazatele jejich podnikání a dělali je jednodušeji udržitelnými. Naše dovednosti v tomto oboru sahají hluboko do fungování - jako naše odborné znalosti v oblasti obchodního plánování, prognózování a řízení, dopady elektronizace na komplexní fungování letecké společnosti. To vše pomáhá našim klientům růst ve světě globální konkurence.

MARTIN UHLRAM, PARTNER  & SECTOR LEAD

bottom of page