top of page
Pozemní doprava

Pozemní doprava

Aktivity v oblasti silniční a železniční dopravy a logistiky.

Připravujeme naše klienty na budoucnost mobility již dnes.
Radíme železničním, silničním dopravcům, dodavatelským řetězcům a logistickým integrátorům, poštovním firmám, podnikům v oblasti expresní a nákladní dopravy, stejně jako vládám a regulačním orgánům, aby pomohly vytvářet novou tvář tohoto průmyslu. Díky detailnímu porozumění těmto odvětvím pomáhá náš konzultační tým klientům získat výhodu před konkurencí tím, že s nimi pracuje na jejich nejnáročnějších projektech týkajících se strategického růstu, digitální transformace, zlepšování provozu a efektivity organizace.
Naše odborné znalosti v oblasti dopravy a logistiky přesahují rámec obvyklé strategie a operativy a zahrnují specializované dovednosti v oblasti digitalizace podnikání, end-to-end řešení optimalizace logistických tras, programy udržitelného rozvoje a inovativní finanční řešení pro oblast dopravních prostředků. Společnost Contigen má navíc významné zkušenosti  s hloubkovými kontrolami, vytěžováním či změnami vlastnictví dopravní infrastruktury.
Ať už se jedná o optimální využití dopravní sítě, dopravních prostředků nebo nasazení strojního učení - nabízíme zákazníkům nový pohled  na shromážděné údaje, kdy prostřednictvím spolupráce s divizí Contigen Labs, zabezpečujeme nasazení analytických a vývojových nástrojů specifických pro dopravu a logistiku, a které na základě velkého množství dat vytváří smysluplná rozhodnutí nebo umožní zavést pokročilé rozhodování.
V rámci rozšiřování znalostí spolupracujeme také s našimi kolegy z dalších odvětví dopravy (letectví, letecká logistika) abychom mohli klienty obsluhovat v co nejvíce oborech..
Naše hlavní oblasti zájmu jsou::
Železniční a silniční doprava

Contigen poskytuje poradenství v oblasti strategického, provozního a finančního plánování soukromým i státním nákladním a osobním železnicím. Naše oblasti odborné praxe zahrnují tržní a konkurenční analýzu, inovační strategie, obchodní rozvoj ale i návrhy optimálních provozních a tržních strategií. Nabízíme taky výjimečné odborné dovednosti v oblasti hodnocení výkonnosti procesů, činností a funkcí podporujících provozování pozemních dopravních sítí. Členové našeho týmu jsou experti na železniční a silniční zařízení (kolejová vozidla, systémy řízení kolejových vozidel, subsystémy kolejových zařízení atd.), řízení dopravní infrastruktury a optimalizace prodeje služeb s rozsáhlými zkušenostmi na všech významných trzích nákladní a osobní dopravy.

Poštovní a expresní služby

Poskytovatelé poštovních služeb a expresní balíkové přepravy čelí radikálním posunům v poptávkové struktuře kvůli technologickým změnám, agresivní konkurenci na trzích spojených s intenzivním tlakem na náklady, novým příležitostem v elektronizaci obchodu a neustálým globalizačním trendům. neustále se objevují noví hráči a existující služby už ne vždy vyhoví dnešním potřebám spotřebitelů. Proto pomáháme klientům z oblasti poštovních služeb rychle růst, digitalizovat jejich podnikání, optimalizovat jejich provozní operace, dodavatelské řetězce, vytvářet nová zákaznicky orientovaná řešení a pomáhat s plány expanze, jako jsou akvizice, aby opakovaně nacházeli a definovali roli svého podniku, aby dokázali absorbovat neustále se měnící trendy dnešního digitalizovaného světa.

3PL / Přeprava nákladu / Logistický integrátoři

Neustále se vyvíjející a měnící se dynamika elektronického obchodu, zpomalení objemů globálního obchodu a nově příchozí firmy v oboru poslaly stávající logistický sektor do turbulencí a všichni hráči nyní hledají inovativní postupy a další růstový impulz. My pracujeme s našimi klienty tak, abychom nalezli a definovali další prorůstový cyklus a řešili možnosti inovací a digitalizace.

Nikdy jsme nezažili tolik radikálních změn, jaké dnes vidíme v logistickém průmyslu. Původní poskytovatelé znají své klienty nejlépe - a to je obrovská příležitost pro ty, kteří ji umí správně využít.

JAN BENO, MANAGING PARTNER

bottom of page