top of page
Přenosové sítě a infrastruktura

Přenosové sítě a infrastruktura

Aktivity v oblasti energetickcých a produktových sítí.

Tradiční dodavatelé energie v Německu jsou pod neustále se zvyšujícím tlakem na zavádění opatření pro zvyšování energetické účinnosti. Pokud dodavatelé energie a komunálních služeb nepodniknou relevantní kroky a opatření, jejich výnosy by podle našich odhadů modly do roku 2024 klesnout až o 10 miliard dolarů.
Za účelem zjištění potenciálních nových zdrojů příjmů Contigen pracuje v nových oblastech a navrhuje nové produkty, které můžou některé negatovní dopady elliminovat.
Přenos a distribuce elektřiny

V celém oboru se organizace pro přenos a distribuci elektrické energie potýkají s řadou výzev. Stále probíhá tlak na zvyšování spolehlivosti a navyšování investic pro řešení problému stárnoucí energetické infrastruktury, zvyšující se tlak regulátorů i citlivost zákazníků na výkonnost přenosových sítí a pokračující růst zátěže. A ve stejnou dobu vznikají omezení dostupnosti kapitálu a financování infrastruktury a sítí.

Naší společnosti se daří zlepšovat situaci našich zákazníků zejména v následujících oblastech:

> Oddělení aktiv od jejich provozování

> Plánování a řízení projektů

> Správa řízení energetických aktiv

> Zlepšování spolehlivosti

> Nové podnikatelské záměry a zdokonalování procesů 

> Zamezení úniků příjmů a řízení energetických ztrát

> Řízení pracovní síly a její produktivity

> Zefektivňování a zeštíhlování provozů

> Efektivita administrativy a podpory

Přenos a distribuce plynu 

Regionální a městské plynárenské distribuční společnosti čelí výzvám na řadě front: vyšší a volatilnější ceny plynu, které ovlivňují spokojenost zákazníků, nedobytné a plynárenské náklady; vyšší kapitálové výdaje, aby byla zajištěna celistvost systému a nahrazena stárnoucí infrastruktura; významné změny v dynamice dodávek plynu prostřednictvím dovozu LNG a nového rozvoje plynovodů; zvýšená kontrola regulačních orgánů; a tlak investorů na zvýšení zisku a udržení současného oživení.

Naší společnosti se daří zlepšovat situaci našich zákazníků zejména v následujících oblastech:

> Oddělení aktiv od jejich provozování

> Plánování a řízení projektů

> Lepší cílení a hodnocení akvizic

> Lepší kontroly odběru plynu

> Cílení na zákazníka a efektivita marketingu

> Správa řízení energetických aktiv

> Zlepšování spolehlivosti

> Zamezení úniků příjmů a řízení energetických ztrát

> Řízení pracovní síly a její produktivity

> Zefektivňování a zeštíhlování provozů

> Optimalizace zákaznického servisu

> Efektivita administrativy a podpory

> Uskladnění a využívání aktiv 

> Řízení prodeje majetku a aktiv

> Příprava doplňkových strategií (např. správa a řízení koncových zařízení)

Přenos a dodávka vody 

Evoluce vývoje situace na trhu dodávek vody byla ovlivněna řadou významných událostí v průmyslu (změny regulace, konsolidace, technologické inovace, cenový tlak) a vnějších tržních sil (dostupnost úvěrů, změna klimatu, náklady na energii). Ty vyvolaly řadu strategických a provozních otázek:

> Plánování a správa báze aktiv - zajištění bezpečnosti a účinnosti dodávek, plánování portfolia aktiv a investice, strategie brandingu

> Zajišťování efektivnosti a efektivity provozu - realizace provozních vylepšení, automatizace řízení činností v terénu, využívání technologických inovací, řízení efektivity a vhodnosti dodavatelů, plánování nepředvídaných událostí a řízení rizik

> Zlepšování služeb zákazníkům - profilování a segmentace zákazníků, cílená spotřebitelská strategie, vyšší spokojenost zákazníků

> Prorůstové strategie - vytvoření neregulovaných nabídek služeb, identifikace a hodnocení potenciálu fúzí a akvizic

> Organizace a sladění procesů - optimalizace podnikových struktur, řízení činností v terénu

Naší společnosti se daří zlepšovat situaci našich zákazníků zejména v následujících oblastech:

> Rozvoj postupů pro zajišťování efektivity kapitálových výdajů 

> Zlepšování, rozvoj a hodnocení situace v oblasti oustsourcingu služeb 

> Návrh patření v oblasti stárnoucí pracovní síly

> Definice a doporučení projektů s novou přidanou hodnotou 

> Pomoc vodárenským společnostem při hodnocení dopadů nových technologií na budoucnost jejich podnikání 

> Definice nových zákaznických segmentů a přípravě nabídek pro ně

> Vytvoření nabídky neregulovaných služeb jako zdroje nového růstu

> Realizace hloubkových kontrol a post akviziční integrace

> Restrukturalizace organizací nebo jejich částí

bottom of page