top of page
Digitalizace provozu

Digitalizace provozu

Aktivity v oblasti digitalizace provozu výroby a poskytování služeb.

Pomáháme klientům najít řešení pro všechny aspekty digitalizace a operací s daty a dovést je tak k vyšší flexibilitě a efektivnosti provozu.
Transformace do digitalizovaného světa
Transformace do digitalizovaného světa

Transformace provozních zvyklostí, výkonnostních požadavků a operačních modelů do digitalizovaného světa.

Využívání nových dovedností organizace 

> Optimalizace nákladů organizace vzniklých vlivem zavádění a používání nových dovedností nově získaných digitalizací.

Využívání nových dovedností organizace 
Proměny standardizovaných procesů
Proměny standardizovaných procesů

Zjednodušení procesů způsobeno zavedením a intenzivním využíváním moderních technologií.

Rozšíření schopností zaměstnanců

> Postupná proměna pracovní síly na zaměstnance budoucnosti, kteří digitalizací získali nové schopnosti a kompetence.

Rozšíření schopností zaměstnanců
Nové možnosti zákazníků
Nové možnosti zákazníků

Digitalizací rozšířené možnosti obsluhy a poskytování služeb zákazníkům a přesun k samoobslužným kanálům.

bottom of page