top of page
Technologie

Technologie

Aktivity v oblasti zavádění a provozování nových technologií.

Snažíme se proměnit používanou technologii na konkurenční výhodu našich zákazníků.
Využívání nejvhodnějších technologií

Správně se rozhodovat při tom, které systémy, technologie nebo ICT nástroje zakoupit a které si sami navrhnout a vybudovat.

Využívání jenom takových technologií, nástrojů a dovedností, které prokazatelně zvyšují efektivitu, rychlost a agilnost organizace.

Využívání nejvhodnějších technologií
Technologie zvyšující flexibilitu

> Nasazování technologií respektující stávající design a strukturu organizace ale zásadně zvyšující jejích flexibilitu na otevřeném trhu.

Technologie zvyšující flexibilitu
Maximalizace využití technologií
Maximalizace využití technologií

Z každé užívané špičkové technologie využít maximum možného s agregací jejich přínosů do co nejmenšího počtu užívaných nástrojů.

bottom of page